partner in ondernemen

Advisering

De kern van de dienstverlening van het ROZ aan ondernemers bestaat uit individuele advisering en begeleiding. Onze ondernemersadviseurs hebben kennis van de gebruikelijke ondernemersvraagstukken, beschikken over uitstekende contacten en netwerken en zijn op de hoogte van de laatste wetten en regelingen.

De adviseur wijst u de weg naar oplossingen passend bij uw situatie. Ook wijzen wij u op uw eigen verantwoordelijkheden als ondernemer. Wij stimuleren u om de juiste informatie te zoeken en de juiste conclusies te trekken. U kunt daarbij gebruik maken van de uitgebreide kennis en ervaring van de adviseurs.

In de advisering staan plan en persoon van de ondernemer centraal. Onze adviseurs zijn er op gericht om ondernemerscompetenties te herkennen en te versterken en de haalbaarheid van plannen te toetsen en te vergoten. Onhaalbare plannen en ondernemers met onvoldoende competenties worden positief ontmoedigd en daar waar mogelijk op een ander spoor gezet. Zelfwerkzaamheid van de ondernemer wordt gestimuleerd, kennis toegevoegd en vaardigheden getraind. Onze ondernemersadviseurs werken vraaggericht. Uw vraag is hun uitgangspunt. Ze zijn daarbij gericht op korte doorlooptijden en efficiënte uitvoering van regelingen.

Heeft u behoefte aan advisering als starter of ondernemer? Neem dan contact met ons op.