partner in ondernemen

Agrarisch ondernemerschap

De land- en tuinbouwsector heeft te maken met uiteenlopende ontwikkelingen. Veel agrariërs maken zich zorgen over de toekomst van hun bedrijf. Achterblijvende opbrengstprijzen, milieu-investeringen, twijfels bij bedrijfsopvolgers en wereldwijde marktontwikkelingen zorgen voor een onzekere sector. Er zijn daarnaast ook agrariërs die opnieuw naar hun bedrijfsvoering willen kijken en bepaalde zaken anders willen doen.

Heeft uw agrarische bedrijf (tijdelijke) financiële problemen? Wilt u eens met iemand sparren over uw bedrijfsvoering? Of kent u een agrariër in problemen? Neem dan contact op met het ROZ.

Onze adviseurs beschikken over bedrijfseconomische en agrarische expertise. Zij denken met u mee en wijzen de weg naar oplossingen passend bij uw bedrijf. Wij kunnen u ondersteunen bij het wijzigen van uw bedrijfsvoering. Daarnaast beschikken we over een coachpool van ervaren coaches met elk hun eigen specialisatie, zo ook op agrarisch gebied, die voor u klaar staan om met u te sparren.
We werken samen met organisaties als de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), gemeenten, agrarische netwerken en landbouworganisaties.

FINANCIERING

Het ROZ voert diverse financiële regelingen* voor ondernemers uit voor bijna alle gemeenten in Twente en de Achterhoek. Ook agrariërs kunnen van deze regelingen gebruik maken. In alle fases van een bedrijf kunnen wij mogelijk iets betekenen; van start tot bedrijfsbeëindiging. Welke mogelijkheden zijn er?

Agrariërs in tijdelijke financiële problemen

Heeft u met uw agrarische bedrijf tijdelijke financiële problemen? Bijvoorbeeld vanwege een prijsdaling of ziekte van de dieren. Wanneer uw bedrijf op termijn weer voldoende perspectief heeft, kan het zijn dat wij u in deze situatie financieel kunnen ondersteunen met een krediet of inkomensaanvulling.
Ook wanneer u ernstige financiële problemen heeft, kunnen wij mogelijk adviseren en begeleiden bij het afwikkelen van uw schulden. Samen met u zoeken we naar oplossingen.

Agrariërs ouder dan 55 jaar

Bent u 55 jaar of ouder en zijn er onvoldoende mogelijkheden om een volwaardig inkomen uit uw bedrijf te halen? Ook dan zijn er mogelijkheden om u financieel te ondersteunen tot het moment dat u recht heeft op AOW.

Agrariërs die gaan stoppen of het bedrijf overdragen

Wilt u uw bedrijf overdragen of wilt u stoppen? Soms lijkt stoppen geen optie, maar weet dat er ook dan mogelijkheden zijn voor ondersteuning. Wanneer u enige tijd nodig heeft om uw bedrijf te beëindigen en daardoor uw inkomen ziet dalen, kunt u mogelijk financiële ondersteuning ontvangen tot het moment dat u daadwerkelijk stopt met uw bedrijf.

Ook als het bedrijf is beëindigd, dan kan het zijn dat we u financieel kunnen ondersteunen tot het moment dat u recht heeft op AOW.
LET OP: dit kan alleen als u dit vóór de daadwerkelijke beëindiging regelt.

* De financiële regelingen die ROZ uitvoert zijn het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) en de IOAZ (Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen).

Meerdere gemeenten in ons werkgebied zijn gestart met initiatieven om agrariërs in problemen te ondersteunen, waaronder de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Haaksbergen, Hof van Twente, Oost Gelre en Tubbergen. Als ROZ zijn wij betrokken bij deze initiatieven, denken we mee en zetten we de Bbz-regeling nadrukkelijk in als mogelijke oplossing. Ook zijn we één van de partners van het Netwerk Boerenkans Achterhoek. Dit is een netwerkorganisatie waarin erfbetreders, belangenbehartigers en overheden gezamenlijk optrekken om agrariërs in moeilijkheden ondersteuning en een nieuw perspectief te bieden.