partner in ondernemen

Bedrijf beëindigen

U heeft een bedrijf en u gaat of moet stoppen met uw bedrijf. Dan kan het zo zijn dat u nog enige tijd nodig heeft om uw bedrijf te beëindigen, doordat u bijvoorbeeld nog voorraad moet verkopen of lopende opdrachten moet afwerken. In deze periode kan uw inkomen dalen.

In deze situatie kunt u mogelijk een beroep doen op een inkomensaanvulling via het Bbz. Dit is een aanvullende uitkering tot maximaal de bijstandsnorm, tot het moment dat u stopt met uw bedrijf (maximaal 12 maanden). Deze inkomensaanvulling kan worden kwijtgescholden, afhankelijk van uw bedrijfsresultaat en uw vermogen.

Om voor deze regeling van het Bbz in aanmerking te komen, moet u aan enkele voorwaarden voldoen:

  • u bent tussen 18 jaar en pensioengerechtigde leeftijd;
  • u woont in Nederland;
  • u bent minstens 1225 uur per jaar in het bedrijf of beroep werkzaam (urencriterium);
  • u hebt zelf onvoldoende middelen of u kunt niet voldoende middelen krijgen (bijvoorbeeld via bank of familie);
  • het te beëindigen bedrijf moet in Nederland worden uitgeoefend;
  • u hebt voorafgaande aan de datum waarop de aanvraag wordt ingediend, rechtmatig als zelfstandig ondernemer gewerkt;
  • na de toekenning moet het bedrijf zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twaalf maanden, beëindigd worden.

Ondernemers van 55 jaar en ouder kunnen bij bedrijfsbeëindiging voor financiële hulp een beroep doen op de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikt gewezen zelfstandigen (IOAZ). Dit is een regeling voor uw inkomen, nadat het bedrijf is beëindigd.