partner in ondernemen

Bedrijf beëindigen

U heeft een bedrijf en u gaat of moet stoppen met uw bedrijf. Dan kan het zo zijn dat u nog enige tijd nodig heeft om uw bedrijf te beëindigen, doordat u bijvoorbeeld nog voorraad moet verkopen of lopende opdrachten moet afwerken. In deze periode kan uw inkomen dalen.

In deze situatie kunt u een beroep doen op het Bbz. Voor maximaal 12 maanden kan uw gezinsinkomen (uit het bedrijf en andere inkomsten) worden aangevuld tot het sociaal minimum.

Om voor deze regeling van het Bbz in aanmerking te komen, moet u aan enkele voorwaarden voldoen:

  • u bent tussen 18 jaar en pensioengerechtigde leeftijd;
  • u woont in Nederland;
  • u bent minstens 1225 uur per jaar in het bedrijf of beroep werkzaam (urencriterium);
  • u hebt zelf onvoldoende middelen of u kunt niet voldoende middelen krijgen (bijvoorbeeld via bank of familie);
  • het te beëindigen bedrijf moet in Nederland worden uitgeoefend;
  • u hebt voorafgaande aan de datum waarop de aanvraag wordt ingediend, rechtmatig als zelfstandig ondernemer gewerkt;
  • na de toekenning moet het bedrijf zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twaalf maanden, beëindigd worden.

Afhankelijk van uw vermogen moet de uitkering eventueel worden terugbetaald.

Ondernemers van 55 jaar en ouder kunnen bij bedrijfsbeëindiging voor financiële hulp een beroep doen op de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikt gewezen zelfstandigen (IOAZ). Dit is een regeling voor uw inkomen, nadat het bedrijf is beëindigd.