partner in ondernemen

Bbz voor ondernemers

Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) regelt de financiële bijstand voor starters en ondernemers. Het ROZ voert deze regeling uit voor bijna alle gemeenten in Twente en de Achterhoek. Voor ondernemers met (tijdelijke) financiële problemen of ondernemers die moeten investeren zijn er meerdere mogelijkheden.

Om voor het Bbz in aanmerking te komen is onder andere het volgende van belang:

  • u bent tussen de 18 jaar en pensioengerechtigde leeftijd;
  • u woont in Nederland;
  • het bedrijf is gevestigd in Nederland;
  • u hebt zelf onvoldoende middelen of u kunt niet voldoende middelen krijgen (bijvoorbeeld via de bank);
  • u kunt tijdelijk niet de zakelijke kosten en kosten van levensonderhoud betalen met de inkomsten van uw bedrijf;
  • u bent voor levensonderhoud afhankelijk van de inkomsten van uw bedrijf.

Inkomensaanvulling
Als ondernemer kan het zijn dat de inkomsten uit uw eigen bedrijf (tijdelijk) niet meer voldoende zijn om de kosten voor levensonderhoud te betalen. Het ROZ kan uw inkomen aanvullen tot de bijstandsnorm. Deze inkomensaanvulling wordt als lening verstrekt voor maximaal 12 maanden.

Bedrijfskrediet
Verkeert uw bedrijf in financiële problemen? Moet u als ondernemer investeren in uw bedrijf? Het ROZ kan u een bedrijfskrediet verstrekken. Dit krediet is een rentedragende lening (8%) van maximaal € 203.135,-. Het krediet moet u binnen tien jaar terugbetalen. Het ROZ bekijkt wel eerst of uw bedrijf goede toekomstperspectieven heeft. Het inkomen uit uw bedrijf moet voldoende zijn om minimaal de zakelijke kosten en kosten voor levensonderhoud te kunnen betalen. Ook moet u aan uw aflossingsverplichtingen kunnen voldoen wanneer u schulden heeft.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor Bbz? Maak een afspraak met een ondernemersadviseur.