partner in ondernemen

Bbz voor oudere ondernemer

Het Bbz kent een regeling voor oudere ondernemers in Nederland waarbij u doorgaat met uw bedrijf. Deze regeling wordt op termijn afgebouwd vanwege het wijzigen van de leeftijdsgrens, maar kent nu nog mogelijkheden voor ondernemers geboren voor 1 januari 1960.

Wanneer u al 10 jaar uw eigen bedrijf heeft en het financieel minder gaat met uw bedrijf, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een inkomensaanvulling vanuit het Bbz. Dit is een aanvullende uitkering tot maximaal de bijstandsnorm, tot het moment dat u recht heeft op AOW. Deze inkomensaanvulling kan (gedeeltelijk) worden kwijtgescholden of moet terugbetaald worden, afhankelijk van uw bedrijfsresultaat.

Naast de aanvulling op het inkomen kan aan de oudere ondernemer ook een gering bedrijfskapitaal worden verstrekt van maximaal € 10.157,- als dit noodzakelijk is voor de voortzetting van het bedrijf. Afhankelijk van het eigen vermogen kan het zijn dat dit bedrag niet terugbetaald hoeft te worden.

Voorwaarden voor deze regeling zijn:

  • u bent geboren voor 1 januari 1960;
  • u heeft minstens tien jaar een eigen bedrijf in Nederland;
  • naar verwachting behaalt u een resultaat van minimaal € 8.068,- per jaar met uw bedrijf;
  • als het eigen vermogen meer bedraagt dan € 136.848,- moet u de uitkering altijd terug betalen.

Daarnaast bent u tenminste 1225 uur per jaar werkzaam in het bedrijf of het beroep (urencriterium) en heeft u zelf onvoldoende middelen of kunt niet voldoende middelen krijgen (bijvoorbeeld via de bank).

Naast het Bbz is er nog een speciale regeling voor oudere ondernemers in Nederland, namelijk de IOAZ. De IOAZ is een inkomensregeling voor het moment dat u moet of gaat stoppen met uw bedrijf.