partner in ondernemen

Bbz voor starters

Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) regelt de financiële bijstand die gemeenten kunnen geven aan starters en ondernemers. Het ROZ voert in opdracht van bijna alle Twentse en Achterhoekse gemeenten deze regeling uit. Wanneer u een WW- of Participatiewet-uitkering hebt, kan het zijn dat u in aanmerking komt voor het Bbz. Voor starters zijn er de volgende mogelijkheden.

Voorbereidingsperiode
Voordat u uw onderneming start kunt u zich maximaal een jaar lang oriënteren op het ondernemerschap. Wij spreken dan met u een traject van persoonlijke advisering, workshops en cursussen af. Naast de vrijstelling van de sollicitatieplicht kunt u een voorbereidingskrediet krijgen van maximaal € 3.000,- bedoeld om bijvoorbeeld marktonderzoek te doen of beurzen te bezoeken. Tijdens de voorbereidingsperiode behoudt u uw bijstandsuitkering.

Inkomensaanvulling
Als startende ondernemer kan het zijn dat de inkomsten uit uw eigen bedrijf nog niet voldoende zijn om de kosten voor levensonderhoud te betalen. Als dit inkomen beneden bijstandsniveau ligt, kunt u tijdelijk aanspraak maken op een aanvullend inkomen in de vorm van een renteloze lening. De hoogte van deze lening is afhankelijk van het inkomen uit uw bedrijf.

Starterskrediet
Wanneer u niet voldoende geld heeft om investeringen te doen die nodig zijn om uw bedrijf op te starten, kunt u een starterskrediet ontvangen. Dit is een lening (met rentepercentage van 8%) van maximaal € 37.398,-. Het ROZ bekijkt wel eerst of uw bedrijf goede toekomstperspectieven heeft. Het inkomen uit uw bedrijf moet voldoende zijn om minimaal de zakelijke kosten en kosten voor levensonderhoud te kunnen betalen. Ook moet u aan uw aflossingsverplichtingen kunnen voldoen wanneer u schulden heeft.

Naast de inkomensaanvulling en/of het starterskrediet ontvangt u advies en begeleiding van het ROZ. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor Bbz voor starters? Doe de test of maak een afspraak met een startersadviseur.