partner in ondernemen

Bedrijf in financiële problemen

Heeft u een eigen bedrijf en heeft uw bedrijf tijdelijk financiële problemen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een periodieke uitkering of voor bedrijfskapitaal. Dit is mogelijk vanuit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Bedrijf in financiële problemen

Als u als ondernemer tijdelijk niet in uw levensonderhoud kunt voorzien, kunt u een periodieke uitkering krijgen. Deze vult uw inkomen aan tot het bijstandsniveau. Deze uitkering krijgt u maximaal 12 maanden. In principe is de periodieke uitkering een lening en betaalt u hierover geen rente. De gemeente bekijkt achteraf of uw bedrijf voldoende winstgevend is. Daaruit blijkt of u de uitkering geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen.

Bedrijfskapitaal

Zit uw bedrijf tijdelijk in financiële problemen die het voortbestaan van uw levensvatbare bedrijf bedreigen? Dan kunt u ook in aanmerking komen voor bedrijfskapitaal. Het maximumbedrag dat u kunt ontvangen is ongeveer €193.000. Dit bedrag geldt per 1 januari 2016 en is een rentedragende lening die u binnen tien jaar moet terugbetalen. De hoogte van de rente volgt het renteniveau van de banken.

Voorwaarden financiële steun Bbz

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen wanneer u in aanmerking wilt komen voor financiële steun op grond van het Bbz:

  • Uw bedrijf moet na de bijstandsverlening levensvatbaar zijn. Dit betekent dat uw inkomen uit het bedrijf voldoende oplevert voor de instandhouding van het bedrijf. Bovendien is het inkomen voldoende voor u en uw gezin
  • U moet minimaal 1225 uur per jaar werkzaam zijn in uw bedrijf. Dit is gemiddeld 23,5 uur per week.
  • U kunt geen hulp krijgen via een bank of langs een andere weg.

Neem contact met ons op »

Bedrijf in financiële problemen? ROZ staat voor u klaar

Wanneer uw bedrijf financiële problemen heeft staan wij klaar om u te helpen. Neem contact met ons op om een afspraak te maken.