partner in ondernemen

Bedrijf starten met een Participatiewet-uitkering

Heeft u een Participatiewet-uitkering en wilt u zelfstandig ondernemer worden? Neem dan contact op met uw klantmanager of rechtstreeks met het ROZ.

Wanneer u een eigen bedrijf wilt beginnen vanuit de bijstand, vraag uw klantmanager van de sociale dienst naar de mogelijkheden van zelfstandig ondernemerschap. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met het ROZ.

Iedereen die een eigen bedrijf wil beginnen verwijzen we eerst naar onze video’s Succesvol van start waarin u inzicht krijgt in wat er bij het starten van een eigen bedrijf komt kijken en wat het ROZ daarbij voor u kan betekenen. Tenzij u al een concept ondernemingsplan heeft opgesteld, dan kunt u direct met een adviseur in gesprek.

Meer informatie over wat het ROZ voor u kan betekenen bij de start van een eigen bedrijf vanuit een uitkering.

Voorbereidingsperiode
Heeft u een Participatiewet-uitkering, dan kunt u in de startfase gebruikmaken van de zogenaamde voorbereidingsperiode op grond van het Bbz. In deze periode van maximaal een jaar kunt u werken aan uw ondernemingsplan en de start van uw bedrijf. Er volgt een intakegesprek, ondernemerstest en we stellen gezamenlijk een plan van aanpak. U ontvangt persoonlijk advies en kunt trainingen volgen. U moet er dus wel wat voor doen!

Naast de vrijstelling van de sollicitatieplicht kunt u in overleg met uw adviseur eventueel de beschikking krijgen over een voorbereidingskrediet van maximaal € 3.000 bedoeld om bijvoorbeeld marktonderzoek te doen of beurzen te bezoeken. Als na deze periode daadwerkelijk met een bedrijf wordt gestart, wordt deze lening omgezet in een rentedragend krediet. Als na de voorbereidingsperiode om geldige redenen wordt afgezien van het starten van een eigen bedrijf, hoeft de lening niet te worden terugbetaald.

Maximaal 3 maanden na de start van dit traject volgt een go/no-go beslissing: gaan we verder met het traject richting zelfstandig ondernemerschap of is re-integratie richting loondienst of gesubsidieerd werk meer voor de hand liggend.

Na maximaal 9 maanden in de voorbereidingsperiode is doorgaans het ondernemingsplan gereed. In veel gevallen kan het sneller. Als uw ondernemingsplan haalbaar blijkt, dan kunt u eventueel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud op grond van het Bbz. Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden.