partner in ondernemen
Deel deze pagina:

19 mei
2017

Coach Attie Schipper over Twente Move2Social

Attie Schipper is in het dagelijks leven eigenaar van reclamebureau DE LIJN. Daarnaast is ze coach bij het ROZ en supporting partner van De Slinger in Hengelo. “Bij een bijeenkomst van De Slinger hoorde ik het enthousiaste verhaal van ROZ over Twente Move2Social. Niet lang daarna werd ik door het ROZ benaderd of ik interesse had om als coach te participeren in het project.” En daar hoefde Attie niet lang over na te denken.

Waarom heb je ‘ja’ gezegd tegen Twente Move2Social?
“Als eigenaar van een reclamebureau ben je altijd nieuwsgierig naar wat er speelt in de samenleving en probeer ik me waar ik kan in te zetten voor de samenleving met mijn mensen, mijn talenten. Ik bespeur in Twente een groot noaberschap en een toenemende maatschappelijke betrokkenheid. Als er dan een nieuw initiatief is, is het spannend om mee te doen en er samen met de andere betrokkenen een succes van te maken. Daarnaast maak je kennis met nieuwe projecten, nieuwe mensen, nieuwe werkwijzen, dat is voor mij zeer inspirerend.”

Je begeleidt Eric Wolkotte met zijn bedrijf IMZO binnen het project. Hoe verloopt dat?
“Met Eric heb ik samen kritisch gekeken naar zijn bedrijfsplan, zijn bedrijfsformule voor IMZO. Niet alleen of zijn plan ‘mensen ontzorgen en verbinden’ haalbaar is, maar ook of het toekomstbestendig is. In de afgelopen 35 jaar heb ik keer op keer gezien dat de wereld en de markt razendsnel veranderen en als ondernemer moet je dit aan zien komen, en kunnen en willen meebewegen om succesvol te blijven. Dus niet alleen koersen op wat nu gevraagd wordt in de markt, maar ook richting de toekomst. En uitgaan van je eigen kracht en visie daarbij. Daarnaast hebben we samen naar de website, de visuele identiteit en het logo gekeken. Ook dit moet kunnen meegroeien met de ontwikkelingen in de toekomst. Ik heb Eric leren kennen als een serieuze ondernemer die zijn zaakjes goed voor elkaar heeft, open staat voor adviezen en serieus bezig is met zijn bedrijf. Hij heeft er goed over nagedacht, durft aan te pakken en snel te schakelen. Ik verwacht dat zijn onderneming een goede kans van slagen heeft en dat IMZO succesvol zal worden.”

Je coacht ook ondernemers en starters in opdracht van het ROZ. Is een traject zoals deze binnen Twente Move2Social, gericht op een sociale onderneming, anders dan de andere trajecten die je wel eens voor het ROZ doet bij ondernemers en starters?
“Voor mij is het coachen niet zoveel anders. In mijn optiek is élke gezonde onderneming een sociale onderneming of zou het moeten zijn. Een onderneming kan niet succesvol blijven als er niet goed omgegaan wordt met personeel, klanten en het product. Dat is nu echt niet zoveel anders dan 50 jaar geleden. De komst van social media en het internet heeft alles veel transparanter gemaakt. Alles komt aan het licht. Over een aantal jaren is alleen al om die reden sociaal ondernemen vanzelfsprekend. Het verschil zit hem voor mij vooral in de gezamenlijke bijeenkomsten binnen Twente Move2Social. Je maakt kennis met de andere coaches en startups. Ik krijg weer nieuwe inzichten en ideeën. Zo leer ik zelf ook weer en blijf ik scherp. Ik zie ook dat de startups niet alleen veel hebben aan de coaches en de bijeenkomsten, maar juist ook aan elkaar. Er is al met al een hele mooie kruisbestuiving. Ik ben er trots op dat ik mee mag doen met dit mooie initiatief.”

Heb je zelf ook iets met het thema sociaal ondernemen?
“Jazeker! Vanaf de start van mijn bedrijf 32 jaar geleden, bied ik ‘tarieven naar draagkracht’ aan en ben ik voorstander van diensten uitruilen, waar mogelijk. Ik denk actief mee hoe ik een zzp’er of organisatie succesvoller kan maken. En altijd vanuit de gedachte dat het haalbaar en betaalbaar moet zijn. Daarnaast hebben we binnen mijn bedrijf de afgelopen jaren zo’n 70-tal mensen opgeleid. Soms door stages, afstudeerprojecten of werkervaringsplekken. Onder hen zaten ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met een handicap en zelfs mensen met een taakstraf. Een aantal keren per jaar organiseer ik een (kleinschalig) mini-symposium voor relaties en geef ik een spreker een podium om iets over zijn of haar bedrijf of beroep te vertellen. Die bijeenkomsten zijn gratis en laagdrempelig en een mooie manier om mijn relaties te inspireren en met elkaar in contact te brengen. Er zijn al mooie matches gemaakt!”