partner in ondernemen
Deel deze pagina:

14 feb
2020

De week van...Silke Eitink

Al bijna 15 jaar lang helpen wij starters en ondernemers. Maar wat doen wij dan zoal? Hoe zien onze werkdagen eruit? Collega Silke Eitink, senior adviseur schuldhulpverlening, geeft jou een kijkje in haar afgelopen werkweek.

Dag #1 – maandag 10 februari 2020
“Ondernemers met schulden helpen, daar houd ik me dagelijks mee bezig. Als een ondernemer contact met ons opneemt, plannen we zo snel mogelijk een gesprek. Hoe ziet zo’n gesprek eruit? We vragen de ondernemer alvast om zoveel mogelijk financiële gegevens. We gaan niet alleen in gesprek over de zakelijke situatie, maar hebben ook oog voor de privé situatie. We bieden echt een luisterend oor en willen graag weten hoe de schulden zijn ontstaan, hoe het met het bedrijf loopt, de huidige opdrachten, de prognose. Zo proberen we een eerste inschatting te maken van het toekomstperspectief van het bedrijf. Ook bespreken we mogelijke oplossingen en leggen we uit hoe onze schuldhulpverlening werkt en wat er van de ondernemer verwacht wordt. Vervolgens hebben we alle financiële gegevens nodig om het vervolg te kunnen bepalen. Benieuwd naar de mogelijkheden? Die leg ik later deze week uit!”

Dag #2 – dinsdag 11 februari 2020
“Onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid! Over de problematiek van ondernemers met schulden die geen beroep doen of kunnen doen op het Bbz. Kunnen zij andere voorliggende financieringsvormen vinden? Zo nee, waar ligt dit dan aan? Wij zijn bezig om dit in kaart te brengen en betrekken een aantal partners hierbij. Vandaag samen met collega’s Edwin Lahuis en Monique van Langen, Annet Damhuis (Rabobank), Harry Hulman (Qredits), Lex Schukking (TIB advies) en Mathijs Loohuis (Hendriksen Accountants) voornamelijk in gesprek over vroegsignalering. Hoe bereiken we de ondernemers in problemen zo vroeg mogelijk? Help jij ook mee? Als je een ondernemer kent (of bent) bij wie het even tegen zit, adviseer hem met ons contact te zoeken. We helpen graag, en hoe eerder we aan tafel komen, hoe meer we meestal kunnen betekenen!”

Dag #3 – woensdag 12 februari 2020
“Taart van een blije ondernemer! Hoe gaaf is dat! In dit geval vanwege een succesvolle sanering van de schulden met Bbz. Dat is één van de mogelijkheden. Uitgangspunt bij schuldhulp is 100% terugbetalen, desnoods via betalingsregelingen als je niet alles in één keer kunt betalen. Lukt dat niet, maar heb je als ondernemer wél een levensvatbaar bedrijf? Kom je niet in aanmerking voor Bbz en heb je geen ander bedrag voor eenmalige afkoop, oftewel sanering? Dan proberen we een regeling te treffen via schuldbemiddeling. We berekenen de afloscapaciteit en doen op basis daarvan een betalingsvoorstel aan de schuldeisers. Zijn zij akkoord? Als ondernemer reserveer je maandelijks. Wij doen jaarlijks een hercontrole waarbij we de bedragen uitbetalen aan de schuldeisers en de nieuwe afloscapaciteit bepalen. Uiteindelijk ronden we de schuldbemiddeling af en ben je als ondernemer schuldenvrij. Meer weten? Ik leg het je graag uit!”

Dag #4 – donderdag 13 februari 2020
“Tour door het land! Namens PPO en Schouders Eronder helpen we gemeenten in Nederland om schuldhulp voor ondernemers te organiseren of verbeteren. Vandaag in Hilversum en afgelopen maandag in Arnhem voor werksessies samen met onder andere Jannie van den Berg, Wijtze de Jong, Julia den Hartogh, Kim van Dijk, Roelof Lousma, Marc Mulder en collega Sharon Leuveld. Ik mocht de aanwezigen vertellen hoe dit prachtige vak werkt, oftewel: als een ondernemer met schulden zich meldt, wat doe je dan, hoe ziet het traject eruit. Samen met Jan Pitstra van Zwolle. Mooi om te zien dat zoveel gemeenten er mee aan de slag willen en deze sessies bijwonen. Ken je een gemeente die nog geen schuldhulp aan ondernemers biedt? Niet getreurd, er volgen nog sessies in Zwolle (2 maart) en Tilburg (26 maart). Meer info en aanmelden. Of neem gerust contact met mij op!”

Dag #5 – vrijdag 14 februari 2020
“De boer op! Samen met mijn collega Ben Overbeek vandaag bij een agrariër met financiële problemen. De agrarische sector heeft continu te maken met veel verschillende ontwikkelingen. Ook deze groep ondernemers kunnen wij helpen met advies, coaching, Bbz en schuldhulpverlening. We werken hierbij nauw samen met onder meer Carlos Hoegen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en hebben goede contacten met diverse ervencoaches! Dit was het kijkje in mijn werkweek. Heb je nog vragen of wil je graag in gesprek? Neem contact met mij op. Alvast een fijn weekend!”

De week van Silke deelden we dagelijks via onze LinkedIn– en Instagram-bedrijfspagina. Volg jij ons al?

Bekijk ook de Week van Bert Breukers >>
Bekijk ook de Week van Maurice Krake >>
Bekijk ook de Week van Marte di Prima >>