partner in ondernemen

Financiële problemen eigen bedrijf

Heeft u financiële problemen met uw eigen bedrijf? ROZ adviseert u waar mogelijk. Wij bieden u eventueel financiële ondersteuning als u niet in staat bent de problemen zelf op te lossen.

Financiële problemen eigen bedrijf

Er zijn twee manieren waarop wij u kunnen bijstaan als u financiële problemen met uw eigen bedrijf heeft. De eerste is een tijdelijke aanvulling op uw inkomen. De tweede manier is het verstrekken van een lening voor noodzakelijke investeringen of voor het herfinancieren van achterstanden.

Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen

Kunt u op dit moment niet rondkomen van uw inkomsten? Om voor de regeling van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen in aanmerking te komen dient u te voldoen aan onder andere de volgende voorwaarden:

  • Uw bedrijf is in de toekomst levensvatbaar
  • U heeft zelf onvoldoende middelen of u kunt niet voldoende middelen krijgen
  • Het inkomen naast het bedrijf is lager dan het sociaal minimum
  • U bent minstens 1225 uur per jaar in het bedrijf of beroep werkzaam

Deze regeling houdt in dat eigenaren van bedrijven die het financieel moeilijk hebben, tijdelijk een aanvulling van hun inkomen in privé tot het sociaal minimum kunnen krijgen. Daarnaast is het mogelijk dat wij bedrijven via deze regeling financiële hulp bieden door het verstrekken van een lening.

Neem contact met ons op »

Hulp van het ROZ

We hebben goede contacten met banken om voor u te bemiddelen bij het aanvragen van financiering. Mocht dit niet lukken dan kunnen wij wellicht voor u het Besluit bijstandverlening zelfstandigen uitvoeren. Wij komen graag bij uw bedrijf op bezoek om te bekijken wat de mogelijkheden zijn in uw situatie. Vervolgens geven we u meer informatie over hoe we de financiële problemen van uw eigen bedrijf kunnen oplossen. Neem gerust eens contact met ons op om een afspraak te maken.