partner in ondernemen

Financiële problemen zelfstandige

De financiële bijstand voor starters en ondernemers wordt geregeld door het Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Wij voeren deze regeling uit voor veel gemeenten in Twente en de Achterhoek.

Financiële problemen zelfstandige

Heeft u extra financiering nodig voor uw onderneming? Het ROZ kan u daar op verschillende manieren mee helpen.

Aanvulling op uw inkomen

Als ondernemer kan het zijn dat de inkomsten uit uw eigen bedrijf op dit moment niet meer voldoende zijn om de kosten voor levensonderhoud te betalen. Wij kunnen uw inkomen aanvullen tot de bijstandsnorm. Deze aanvulling wordt als lening verstrekt voor maximaal 12 maanden.

Bedrijfskrediet verstrekken

Heeft u financiële problemen als zelfstandige? Het ROZ kan u dan een bedrijfskrediet verstrekken. Dit krediet is een rentedragende lening waarbij de rente het niveau van de banken volgt. Het krediet moet u vervolgens binnen tien jaar terugbetalen. Als eerste kijken wij of uw bedrijf goede toekomstperspectieven heeft. Het inkomen uit uw bedrijf moet voldoende zijn om minimaal de zakelijke kosten te kunnen betalen. Ook de kosten voor levensonderhoud moeten worden kunnen betaald. Bovendien moet u aan uw aflossingsverplichtingen kunnen voldoen wanneer u schulden heeft.

Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen

Gevestigde zelfstandigen met financiële problemen kunnen bijstand op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) aanvragen. Bent u een zelfstandige en verkeert u tijdelijk in financiële problemen? Of ontvangt u een bijstandsuitkering en wilt u een eigen bedrijf beginnen? Mogelijk kunt u dan in aanmerking komen voor financiële steun op grond van het Bbz met een periodieke uitkering of voor een bedrijfskapitaal.

Bbz aanvragen

De volgende groepen kunnen een beroep doen op het Bbz:

  • Startende zelfstandigen vanuit een uitkering
  • Zzp’ers die hun bedrijf willen beëindigen
  • Gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen
  • Oudere zelfstandigen met een niet levensvatbaar bedrijf

Neem contact met ons op »

Heeft u financiële problemen als zelfstandige?

Neem contact met ons op als u in één van die groepen valt en u financiële problemen als zelfstandige heeft.