partner in ondernemen

Financiering (Bbz)

Het kan zijn dat u extra financiering voor uw onderneming nodig heeft. Bijvoorbeeld bij liquiditeitsproblemen of voor noodzakelijk investeringen. Of u kunt tijdelijk niet voldoende in uw inkomen voorzien. Lukt het niet om via een bank een lening te krijgen? Dan zijn er bij het ROZ andere mogelijkheden voor financiering.

financiering 2

Samenwerking banken
Het ROZ heeft door jarenlange ervaring met het ondersteunen en financieren van ondernemers goede contacten opgebouwd met banken om voor u te bemiddelen bij het aanvragen van financiering.

Bbz-regeling
Wanneer u als ondernemer in (tijdelijke) financiële problemen verkeert of noodzakelijke investeringen moet doen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met ROZ. Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor Bbz. Het ROZ voert voor veel Twentse en Achterhoekse gemeenten de Bbz-regeling uit. Het Bbz regelt de financiële bijstand voor ondernemers en starters. Vanuit het Bbz zijn er meerdere mogelijkheden voor ondernemers.

Oudere en beëindigende ondernemers
Het Bbz kent ook regelingen voor oudere ondernemers en beëindigende ondernemers.