partner in ondernemen
Deel deze pagina:

22 mei
2017

De gemeente over sociaal ondernemerschap – Roy de Witte, wethouder gemeente Tubbergen

Roy de Witte is wethouder in de gemeente Tubbergen met onder andere sociale zaken, werkgelegenheid en arbeidsparticipatie en ondernemingsklimaat en detailhandel in zijn portefeuille. Wij stelden hem enkele vragen over hoe de gemeente Tubbergen aankijkt tegen sociaal ondernemerschap, wat zij doen op dit gebied en zijn persoonlijke kijk op sociaal ondernemen.

Heeft de gemeente Tubbergen specifiek beleid om sociaal ondernemerschap te stimuleren?

“Om sociaal ondernemerschap te stimuleren is vooral de bestuurlijke houding van belang. Beleid is daarin het middel om het doel te bereiken. In onze gemeente kennen we actief burgerschap en een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van onze maatschappelijke uitdagingen. Onze burgerinitiatieven zijn er in alle soorten en maten. Op het gebied van energie, gezondheid, sociale cohesie (ontmoeting), groen, sport, voedsel en nog vele andere. Initiatieven die ruimte vragen om zaken op hun eigen manier te doen, vaak ook anders dan de geldende regels toelaten. Belangrijk daarbij is de vraag naar de legitimiteit: kan een bepaalde groep burgers (extra) ruimte worden gegund? En hoe legitiem is dat dan? Wat is legitimiteit eigenlijk?

Het zijn stuk voor stuk vragen waar in veel gevallen geen goed antwoord op gegeven kan worden of wanneer wel, vooral die met betrekking tot rechtmatigheid, vaak een negatief antwoord. Dan begint het vrij worstelen tussen goede bedoelingen, bestaande en nieuwe belangen, regels en redelijkheid, burgers en systemen.

Aan alles merk ik dat we in de gemeente Tubbergen behoefte hebben aan een ander type samenleving waarbij de huidige systeemwereld niet goed aansluit. Via de MijnDorp2030 beweging proberen we het nieuwe maatschappelijke middenveld opnieuw te ontdekken en de balans te vinden. De balans tussen het verwerven van een eigen positie van een initiatief en samenwerken met ‘het systeem’, zonder opgezogen te worden door de ‘gulzige overheid’.”

Wat doet de gemeente Tubbergen op het gebied van sociaal ondernemen?

“Alles wat nodig is een sociaal ondernemer en/of initiatief volwassen te laten worden en door het te laten groeien naar een eigen maatschappelijk verdienmodel. Daarnaast kennen we het Stimuleringsfonds, waar we initiatieven eenmalig financieel aanjagen. We voeren een actief SROI beleid waarin we ondernemers ondersteunen met kennis en vouchers om verder sociaal te ondernemen. Ook zijn we bezig ons PSO te laten certificeren als gemeente om onze sociale inspanningen zichtbaar te laten worden; ‘practice what you preach’. We passen het ‘Right to Challenge’ toe. Dit past binnen een dynamische samenleving waarin we realiseren dat bewoners, onze sociaal ondernemers in spe, waarde en kwaliteit aan diensten en hun leefomgeving toevoegen. En het doelgroepenbeleid binnen Noaberkracht, onze ambtelijke organisatie, waarin we de intentie uitspreken elk jaar 10 plekken te creëren voor talent vanuit de Participatiewet past hier natuurlijk ook prima in.”

Wat versta jij onder sociaal ondernemen?

“In het algemeen hebben sociaal ondernemers als missie om een maatschappelijke waarde te creëren met hun economische activiteiten. Ze inspireren zich op de ‘klassieke’ economische modellen en gebruiken ze om doelstellingen te bereiken die aanleunen bij de doelen van non-profitorganisaties. Ze creëren efficiënte economische modellen om hun activiteiten te kunnen financieren, om zo een afhankelijkheid van donaties en subsidies te vermijden.

Een sociale ondernemer opereert dus volop als ondernemer, waarbij geld geen doel is maar een middel. Anders gezegd: een sociale ondernemer is een pionier met een goed verdienmodel. Dat verdienmodel geeft hem de ruimte om een missie te volbrengen. Nog anders gezegd: sociaal ondernemen is een duurzame manier van pionieren met veel impact op de omgeving.”

Ben je persoonlijk ook sociaal actief?

“Het afgelopen half jaar heb ik het leeratelier Sociaal Ondernemerschap mogen volgen. Deze wordt georganiseerd door Social Enterprise NL en de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB). Een geweldige ervaring, want in de waan van de dag is het soms moeilijk maatschappelijke ontwikkelingen te zien en te duiden. Het Leeratelier Sociaal Ondernemerschap heeft hier wat mij betreft een brug geslagen. Een (nieuw) veld leren kennen door ervaringen te delen met wetenschappers, ambtenaren en ondernemers uit het hele land. Weg van hokjes en ‘zo doen we het altijd’, naar het gezamenlijk met open vizier kijken naar wat er is en wat er zou kunnen zijn. En hiermee hoop ik het sociaal ondernemerschap in Tubbergen en Twente beleidsmatig verder te kunnen helpen.

Zo hebben we het gehad over de ecosystemen rondom het sociaal ondernemerschap, de verschillende business modellen en de complexiteit achter de financiering  en hebben we gekeken naar de ‘Lessons learned: social enterprise policy in Scotland’. Voor een ieder die interesse heeft in sociaal ondernemerschap is dit een echte aanrader.

Daarnaast probeer ik vanuit mijn bestuurlijke positie sociaal ondernemerschap een thema te laten worden in onze samenwerkingsverbanden op regio Twente niveau. Zowel tussen bestuurders als met ondernemers. Want sociaal ondernemen rendeert. Voor onszelf, voor de samenleving en voor al die mensen die een eerlijke kans verdienen”.