partner in ondernemen
Deel deze pagina:

25 jan
2017

De gemeente over sociaal ondernemerschap – Tjalling de Vries, gemeente Enschede

Tjalling de Vries is adviseur sturing en bekostiging binnen het Sociaal Domein bij de gemeente Enschede. Vanuit zijn functie is hij betrokken bij het thema sociaal ondernemerschap binnen de gemeente Enschede.

“Als gemeente zien we dat er steeds meer initiatieven ontstaan die een maatschappelijk vraagstuk aanpakken. Natuurlijk gebeurde dat van oudsher altijd al wel, maar dan vaak in de subsidiesfeer en minder vanuit ondernemerschap. Nu zien we een nieuwe generatie inwoners en organisaties die niet afhankelijk wil zijn van een subsidie van de overheid, maar bestaansrecht wil opbouwen als volwaardige onderneming. Wel met het bereiken van een maatschappelijk effect als primair doel. Een hele mooie beweging die goed past in de participatiesamenleving. Bovendien heeft sociaal ondernemerschap de belofte in zich een belangrijk onderdeel van de economie te worden, zoals ook uit het recent verschenen SER rapport over dit onderwerp blijkt. Sociaal ondernemerschap past ook bij het DNA van Enschede: broeinest van nieuwe ideeën en verzamelplaats van nieuwe initiatieven. Voldoende reden dus om met het thema aan de slag te gaan”, aldus Tjalling de Vries.

Wat doet de gemeente Enschede op het gebied van sociaal ondernemen?
“Samen met partners in het onderwijsveld, het bedrijfsleven, de financiële sector en ook ROZ zijn we bezig met het ontwikkelen van een infrastructuur waarin sociaal ondernemerschap tot bloei kan komen, Twente Move2Social genaamd. Sociaal ondernemers en mensen met een idee voor een sociale onderneming kunnen zich aanmelden voor een programma van drie maanden. Als zij geselecteerd worden, worden zij door alle partners begeleid. In de periode van drie maanden stellen zij een business plan op met hulp van coaches en met input vanuit verschillende modules die onderdeel zijn van het complete programma. Met dit plan krijgen zij toegang tot een financieringstafel waar naast overheidspartijen ook de Rabobank, investeringsmaatschappij Wadinko en fonds Start Foundation zitten. Gezamenlijk bekijken zij dan of het plan financierbaar is. Naast het feitelijke programma hopen de partners dat deze werkwijze ook bijdraagt aan het netwerk van sociaal ondernemerschap in Twente. Doel is om sociaal ondernemerschap verder te ontwikkelen en Twente in deze tak van sport verder op de kaart te zetten.

Naast dit programma, heeft de gemeente Enschede als één van de eerste gemeenten in Nederland een Social Impact Bond opgezet. In deze constructie is samen met een sociaal ondernemer en een tweetal financiers ruimte gecreëerd voor de sociaal ondernemer om op innovatieve wijze werkzoekende Enschedeërs via een intensief traject naar werk net over de grens in Duitsland te begeleiden. De sociaal ondernemer doet dat met geld van de private investeerders, waarna Kennispunt Twente meet of de ondernemer een groter maatschappelijk effect voor de deelnemers weet te bewerkstelligen. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen private en publieke organisaties! Momenteel kijkt de gemeente Enschede samen met een aantal andere Nederlandse gemeenten, waaronder Eindhoven en Hengelo, naar de mogelijkheden voor een impact bond op het thema gezondheid.

Wat versta jij onder sociaal ondernemen?
“Anders dan in bijvoorbeeld de UK kent Nederland geen afgebakende definitie van sociaal ondernemerschap. Voor mij bestaat sociaal ondernemerschap uit een breed spectrum van inwoners, verenigingen, stichtingen, organisaties en bedrijven die het creëren van maatschappelijke impact voorop stellen en daar een verdienmodel aan koppelen. In dat spectrum ligt het ene uiterste bij bewonersinitiatieven die er voor gaan om zelf een speeltuin te runnen, terwijl het andere uiterste gevormd wordt door bestaande ondernemers die vanuit die bedrijfssituatie een sociale tak willen oprichten. Ieder met zijn of haar drijfveren en talenten. De sleutel zit in het opzetten van een klimaat waarin al deze initiatieven zo goed mogelijk tot hun recht komen. De kern is dus het creëren van maatschappelijke impact. Hoewel deze term voor sommigen nog wat onwennig aanvoelt, verwachten we van alle initiatiefnemers een gezond portie ondernemerschap!”

Ben je persoonlijk ook sociaal actief?
“Bij de verschillende (sport-)verenigingen waar ik actief ben (geweest) help ik regelmatig mee met het organiseren van evenementen. Daarnaast ben ik recent begonnen als ‘maatje’ voor iemand in Enschede voor wie het moeilijk is om het overzicht te bewaren rondom de financiën. Ontzettend leuk om haar te helpen zelf weer ‘in control’ te komen en er langzaam bovenop te komen!”