partner in ondernemen
Deel deze pagina:

20 mrt
2018

Hoe bepaal je de waarde van een MKB-bedrijf?

Als ondernemer ben je altijd wel benieuwd naar de waarde van je bedrijf. Echter heb je het vaak pas écht nodig wanneer er een overname in het spel komt. Lees daarover meer in dit artikel.

Waardebepaling bij het overnameproces
De overname van een bedrijf is een proces vol met emoties, zowel aan de verkoopkant als aan de koopkant. De verkoper heeft een bepaalde visie op zijn bedrijf en de koper heeft een bepaalde visie op de toekomstmogelijkheden van het aan te kopen bedrijf. Beiden vertalen dat in een waarde die zij vanuit hun positie en situatie ervaren. En tussen die verschillende ervaringen speelt zich de prijsvorming af.

Bedrijfswaardering is dus een logisch onderdeel van het proces van bedrijfsoverdracht. Waarderen is per definitie altijd toekomstgericht. De waarde wordt bepaald door het antwoord op de vraag; ‘hoeveel gaat de onderneming in de toekomst nog aan geld genereren?’ Resultaten uit het verleden zijn daarbij geen garantie voor de toekomst, maar geven wel een indicatie voor de toekomst.

Waardebepaling VOF, BV en NV
Waardebepaling van een bedrijf, VOF of BV, in het MKB vereist een specifieke aanpak vergeleken bij de waardepaling van een NV. Bij een NV wordt dagelijks de koers van het aandeel bepaald. De koers wordt gezien als een indicatie van de prijs die een koper wil betalen voor het toekomstig geld genererend vermogen van het bedrijf. De koers is dus een indicatie van de waarde, vanuit de markt bekeken.

Afhankelijkheden
Een MKB-bedrijf heeft geen beursnotering waardoor niet eenvoudigweg de koers/winstverhouding toegepast kan worden om de waarde te bepalen. Naast historische gegevens (deze laten het zuivere resultaat zien) spelen afhankelijkheden een grote rol in het bepalen van de toekomst. Deze afhankelijkheden zorgen ervoor dat het niet zeker te zeggen is of de in het verleden behaalde resultaten ook in de toekomst worden voortgezet. Ook kan het natuurlijk zo zijn dat deze resultaten zelfs worden overtroffen. Deze ‘onzekerheden’ zorgen ervoor dat de waardebepaling lastiger is vast te stellen.

De dimensies van een waardebepaling
Een voorbeeld is de afhankelijkheid van de ondernemer. Indien de onderneming goed in staat is een eventueel verlies van de ondernemer op te vangen leidt dit tot een lager bedrijfsrisico en een hogere waarde. Zo zijn er diverse dimensies waarop een MKB-bedrijf beoordeeld kan worden. Een waardering maakt deze verschillende dimensies duidelijk en beargumenteert wat hun invloed is op de waarde. Waarderen is een interne en externe analyse van het bedrijf, het doorgronden van de omgeving waarin deze opereert en het beoordelen van de positie van de betreffende onderneming met zijn afhankelijkheden. Al deze zaken zijn namelijk van invloed op de financiële prestaties.

De bepaling van de koopprijs
De koopprijs komt uiteindelijk tot stand doordat koper en verkoper een verschillende visie hebben op de waarde die het voor hen oplevert. Waarde en prijs zijn dus verschillend, maar hoe beter de visie is onderbouwd en geloofwaardig is, des te beter het is voor de prijsvorming. De koopprijs is dus niet enkel het gevolg van vraag en aanbod. Ten aanzien van het aanbod moet gefundeerd worden aangegeven wat de sterke punten zijn en wat de waardebepalende factoren en de onderscheidende kenmerken van het bedrijf zijn. Naast de waardering bepaalt de koper ook zijn eigen mogelijkheden met betrekking tot de financierbaarheid. Dat geldt zowel voor zijn eigen positie, de mogelijkheid tot inbreng van eigen vermogen, als voor de algemene normen van financierbaarheid.

Overnameconstructie
De verkoper heeft natuurlijk meer kennis en informatie van de onderneming (klanten, leveranciers, personeel, producten, et cetera) dan de koper. Door dit verschil in kennis, kan de koper meer risico zien dan de verkoper. Dit verschil kan juist worden opgevangen door de prijs of door het inkleden van een overnameconstructie, waardoor de bedrijfsrisico’s evenredig verdeeld worden tussen koper en verkoper. Om deze overnameconstructie vorm te kunnen geven, is een juiste bedrijfswaardering van belang. Niet enkel om de waarde te berekenen, maar in eerste instantie om inzicht te krijgen in de organisatie en de bijbehorende processen. Dat vergt een onafhankelijke benadering en kennis, ervaring en expertise om met de kandidaat-koper onderhandelingen te voeren op een constructief niveau.

Het belang van een goede analyse
Zonder een grondige analyse weet de ondernemer niet waar hij het over heeft en kan hij zich geen beeld vormen van de consequenties van de onderhandelingen en de gemaakte afspraken. De koper kan daarbij de aangeleverde informatie ook beter duiden in termen van zijn eigen risico’s. Een dergelijke analyse zorgt voor meer transparantie ten aanzien van de risico’s, een efficiëntere bedrijfsoverdracht en een reële en verantwoorde transactie met twee tevreden partijen.

Auteur: Jules van Berlo van Claassen,Moolenbeek&Partners