partner in ondernemen

Hoe maak ik een ondernemingsplan

Het schrijven van een ondernemingsplan is voor veel startende ondernemers een grote uitdaging. Hoe maak ik een ondernemingsplan? Dat is wat veel beginnende ondernemers zich afvragen. Een goed plan is volledig en concreet, maar bestaat ook weer niet uit onnodig veel woorden.

Hoe maak ik een ondernemingsplan

Er zijn een aantal zaken die zeker terug moeten komen in uw ondernemingsplan:

  • Het doel van uw onderneming
  • Probleem en oplossing
  • De markt
  • Financieel plan
  • Uw product of dienst
  • Concurrentie

Hoe maak ik een ondernemingsplan? De eerste stap is om het doel van uw onderneming in kaart te brengen. Waarom gaat u dit bedrijf oprichten en wat denkt u daarmee te bereiken? Hoe concreter uw ondernemingsplan, hoe groter de kans is dat het uiteindelijk aandachtig wordt bekeken.

Probleem en oplossing

In dit onderdeel beschrijft u de huidige situatie van uw toekomstige klanten in de regio. Tegen welke problemen lopen zij aan? Natuurlijk moet u deze beweringen wel kunnen onderbouwen met de juiste feiten, bijvoorbeeld van het CBS. Vervolgens draagt u een oplossing aan voor bovenstaand probleem. Welke maatregelen gaat u met uw bedrijf nemen om deze klanten een goed alternatief te bieden voor de huidige situatie? Zorg hierbij dat u deze kwesties helder omschrijft.

De markt en een financieel plan

Als startende ondernemer is het van groot belang te weten hoe de markt in elkaar zit. Ook moet u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in uw sector. De klant moet straks natuurlijk wel overtuigd worden van de toegevoegde waarde van uw product of dienst. Een marketingplan kan daarbij helpen. Hiermee krijgt u meer inzicht in uw markt, waarmee u vervolgens een duidelijk profiel van de doelgroep bepaalt. In uw financiële plan maakt u inzichtelijk welke omzet, kosten en winst u heeft. Welke investeringen u heeft gedaan en hoe deze zijn gefinancierd. Hiervoor zult u een aantal begrotingen moeten opstellen.

Product of dienst en de concurrentie

In dit onderdeel beschrijft u uitgebreid uw product of dienst. Wat is het doel en hoe wordt het product gemaakt? Beschrijf stap voor stap hoe u straks precies te werk gaat en wat de kosten zullen zijn. Wat betreft de concurrentie kunt u schrijven over gevestigde bedrijven in uw branche en regio met wie u straks gaat concurreren.

Neem contact met ons op »

Hoe maak ik een ondernemingsplan? ROZ helpt u

ROZ helpt u graag met het opstellen van een ondernemingsplan. Neem gerust eens contact met ons op om een afspraak te maken.