partner in ondernemen

Financiering (Bbz)

Veel startende ondernemers hebben geen of niet voldoende middelen om de start te financieren. U kunt uw plannen financieren met een lening van een bank of andere financiers. Dan is het van belang dat u een duidelijk en compleet ondernemingsplan hebt. Wij adviseren u hier graag bij. Daarnaast kent het ROZ een andere mogelijkheid voor financiering: de Bbz-regeling.

financiering 1

Samenwerking banken
Door onze jarenlange ervaring heeft het ROZ goede contacten met banken en andere financiers om voor u te bemiddelen bij het verstrekken van een lening. Wij kunnen u helpen bij uw financieringsaanvraag en het invullen van uw financiële plan.

Bbz-regeling
Heeft u een Participatiewet-uitkering en wilt u een bedrijf beginnen? Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor het Bbz. Het Bbz regelt de financiële bijstand die gemeenten kunnen geven aan starters en ondernemers. Het ROZ voert in opdracht van bijna alle Twentse en Achterhoekse gemeenten deze regeling uit. Voor startende ondernemers zijn er vanuit het Bbz meerdere mogelijkheden.