partner in ondernemen

Ioaz regeling

Wanneer u uw bedrijf moet beëindigen kunt u een uitkering aanvragen op grond van de Ioaz (de wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen).

LET OP: Wanneer u gebruik wilt maken van de Ioaz-regeling, moet u dit aanvragen vóór de beëindiging van uw bedrijf en vervolgens moet het bedrijf beëindigd worden binnen maximaal 1,5 jaar na toekenning van de Ioaz.

De Ioaz is een aanvullende uitkering tot maximaal de bijstandsnorm, die ingaat wanneer u het bedrijf stopt tot het moment dat u, inmiddels ex-ondernemer, recht heeft op AOW. Uw vermogen tot € 136.848,- wordt vrij gelaten.

Wanneer komt u in aanmerking? U voldoet aan alle volgende voorwaarden:

  • u bent 55 jaar of ouder en gaat stoppen met het bedrijf
  • u heeft de afgelopen 10 jaar onafgebroken gewerkt, waarvan minimaal de laatste 3 jaar als zelfstandige;
  • het gemiddelde jaarinkomen van de laatste drie jaar ligt onder de inkomensgrens van € 25.909,-* en zal naar verwachting onder € 26.760,-* blijven.

Daarnaast moet u rechtmatig verblijven in Nederland, financieel risico dragen in het bedrijf (eventueel samen met anderen) en meer dan 1225 uur per jaar in het bedrijf werken (urencriterium).

ROZ voert de IOAZ-regeling uit voor bijna alle gemeenten in Twente en de Achterhoek. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Naast de Ioaz is er nog een speciale regeling voor oudere ondernemers in Nederland, namelijk de ouderenregeling van het Bbz. Deze regeling kan van toepassing zijn wanneer u doorgaat met uw bedrijf.

* = genoemde bedragen: peildatum 1 januari 2020