partner in ondernemen

Ioaz regeling

Wanneer u uw bedrijf moet beëindigen kunt u een uitkering aanvragen op grond van de Ioaz, de wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

De Ioaz is een uitkering tot het sociaal minimum tot aan uw pensioengerechtigde leeftijd. Uw vermogen tot € 130.549,- wordt vrij gelaten.

De voorwaarden voor de Ioaz zijn onder andere:

  • u bent tussen de 55 jaar en pensioengerechtigde leeftijd;
  • u verblijft rechtmatig in Nederland;
  • u heeft een eigen bedrijf en u draagt, eventueel samen met anderen, een financieel risico in het bedrijf;
  • u heeft uw bedrijf op het moment van aanvraag nog niet beëindigd;
  • u bent voornemens uw bedrijf binnen 1,5 jaar na de aanvraag te beëindigen;
  • u werkt meer dan 1225 uur per jaar in het bedrijf (urencriterium);
  • bij voortzetting van het bedrijf haalt u waarschijnlijk duurzaam een inkomen dat minder bedraagt dan € 23.872,- per jaar;
  • de afgelopen 3 jaar was het inkomen gemiddeld lager dan € 23.124,-;
  • u heeft de afgelopen 10 jaar onafgebroken gewerkt, waarvan ten minste de laatste 3 jaar als zelfstandige.

Naast de Ioaz is er nog een speciale regeling voor oudere ondernemers in Nederland, namelijk de ouderenregeling van het Bbz. Deze regeling kan van toepassing zijn wanneer u doorgaat met uw bedrijf.