partner in ondernemen

ROZ Jaaroverzicht 2018

2018 – Een jaar waarin ruim 450 ondernemers en 700 (potentiële) startende ondernemers, net als onze bestaande klantrelaties, gebruik hebben gemaakt van ons uitgebreide dienstenpakket: advies, begeleiding, coaching, trainingen, Bbz-financiering, schuldhulpverlening en/of sociaal ondernemerschap. We zijn zichtbaar aanwezig in ons werkgebied. Waar waren we in 2018? En wat was nieuw in 2018? Van events en bijeenkomsten tot specialties in onze dienstverlening, wij laten het u graag zien in dit jaaroverzicht.

Nieuwe animatie

Ondernemers in financiële problemen ondersteunen is één van onze belangrijkste activiteiten. Dat doen we door advies, coaching en financiering via het Bbz. Onder meer via onze website, social media kanalen, events en netwerkcafés, mailings, presentaties en voorlichtingen proberen wij deze doelgroep zo vroeg mogelijk te bereiken. Sinds dit jaar hebben we daarvoor ook onze eigen animatie. Bekijk deze animatie hierboven.

Boosten startend ondernemerschap in Twente

In Twente zijn we sinds dit jaar samen met 12 gemeenten aan de slag met het boosten van startend ondernemerschap met steun van de Provincie Overijssel. Een mooie waardering voor onze jarenlange regionale samenwerking. We bevorderen netwerkvorming met het nieuwe online platform StarteninTwente.nl en door het organiseren van fysieke bijeenkomsten. Sociaal ondernemerschap wordt verder gestimuleerd onder starters en er is extra aandacht voor starters met groeipotentie.

Social Impact Day Twente

Met trots kijken wij als één van de founding partners terug op de eerste editie van Social Impact Day Twente. Bijzondere en inspirerende verhalen van keynote speakers als Kees Klomp (auteur ‘Pioniers van de nieuwe welvaart’) en Jaap Korteweg (De Vegetarische Slager), vijftien workshops en een beursvloer die het publiek op ‘AAN’ zetten op 15 november, klaar om de volgende dag aan de slag te gaan met het creëren van maatschappelijke impact.

Lees meer >>

Intermediairs: belangrijke doorverwijzers

We gaven in 2018 onder meer voorlichting aan belangrijke doorverwijzers als Hendriksen Accountants, KRS Adviseurs en diverse kleinere accountants en administratiekantoren, Qredits, accountmanagers Economische Zaken en andere gemeentelijke contacten. We investeren continu in deze relaties. Zo zijn in 2018 bijna alle accountants- en administratiekantoren persoonlijk benaderd door ons en bijgepraat over onze dienstverlening. Ook verstuurden we mailings naar onze intermediairs over de verschillende mogelijkheden van het Bbz en de Ioaz.

Ondernemerscafés en -bijeenkomsten

Ook in 2018 organiseerden wij weer ondernemers- en netwerkcafés samen met gemeenten. Zo waren we afgelopen jaar onder meer in Berkelland, Hengelo en Winterswijk met thema’s als identiteitsmarketing, succesvolle klantenwerving, de nieuwe AVG-wetgeving, klantenbinding, positionering en netwerken. Daarnaast namen we onder andere deel aan het MKB-event ‘Overijssel onderneemt’, en het Business Festival, verzorgden we een workshop bij de Kick off van ZZP Hof van Twente en organiseerden we samen met Small Business Hengelo een netwerkbijeenkomst over de geheimen van LinkedIn.

Droste’s dineren en logeren

Gestart als klein café met kruidenierswinkeltje in 1928, tegenwoordig een eigenzinnige en hippe herberg. “In de crisistijd in 2014 gingen ook bij ons de inkomsten wat omlaag. Ons hotel had onderhoud nodig, maar dat konden we op dat moment niet financieren uit eigen middelen. De bank wees ons op het ROZ en de Bbz-regeling. Het waren moeilijke tijden, maar we zijn er goed doorheen gekomen. Inmiddels hebben we die lening alweer keurig afgelost.”

Lees meer over Droste's >>

Meer aandacht voor schuldhulpverlening

ROZ verzorgt al jaren schuldhulpverlening voor ondernemers. Over de mogelijkheden geven we veel presentaties in ons werkgebied. Wij zijn geauditeerd lid van de branchevereniging NVVK en binnen die vereniging actief betrokken bij de werkgroep schuldhulp voor ondernemers. Landelijk is afgelopen jaar de aandacht voor dit thema ook toegenomen. We zijn nauw betrokken bij een stimuleringsprogramma voor gemeenten om schuldhulp voor ondernemers op te zetten en verder te ontwikkelen.

Werkbezoek ministerie SZW aan ROZ

Heidi de Both en Ayty Oei van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid brachten in februari een werkbezoek aan het ROZ. Met een bomvol programma lieten we hen kennis maken met onze unieke regionale samenwerkingsorganisatie en onze brede infrastructuur voor ondernemers en starters.
ROZ maakt zich samen met PPO, VNG en G32 sterk voor een verbeterd Bbz.

Ondersteuning voor agrariërs

De agrarische sector heeft continu te maken met uiteenlopende ontwikkelingen. In meerdere gemeenten in ons werkgebied zijn er initiatieven om agrariërs in problemen te ondersteunen, waaronder de gemeenten Berkelland, Bronckhorst, Hof van Twente, Haaksbergen en Tubbergen. En sinds dit jaar ook in Oost Gelre en Aalten. Als ROZ zijn wij betrokken bij deze initiatieven, denken we mee en zetten we de Bbz-regeling en schuldhulpverlening nadrukkelijk in als mogelijke oplossingsrichtingen.

Ondernemers en starters blij met ROZ

We hebben in 2018 onderzoek laten doen naar het imago en de bekendheid van onze organisatie. Ook hebben we onze klanten gevraagd om de dienstverlening te beoordelen. Minstens 84% van de ondernemers en starters is tevreden tot zeer tevreden over de diensten waarvan zij gebruik hebben gemaakt. Bij coaching en trainingen is dit zelfs ruim 93%. Ons imago is positief. Over het algemeen vinden onze klanten ons behulpzaam, toegankelijk, deskundig, betrokken, meewerkend, betrouwbaar en persoonlijk.

Lees meer over de resultaten >>

Landelijk onderzoek naar ervaringen met Bbz

In opdracht van Divosa interviewde servicedesignbureau Muzus meer dan 50 ondernemers over hun ervaringen met het Bbz. Wij werkten hier ook aan mee. De uitkomsten van de interviews bieden professionals handvatten om de dienstverlening, omgang en begeleiding beter toe te spitsen op de behoeften van individuele ondernemers.

Lees meer over dit onderzoek >>

Nieuw programma Succesvol van start

Om de ondernemer in spe nog beter en sneller van dienst te kunnen zijn, bieden wij sinds begin dit jaar een nieuw dienstverleningsconcept voor starters; ‘Succesvol van start’. Met een groepsgewijs trainings- en begeleidingsprogramma van vijf bijeenkomsten, een ondernemerstest, één adviseur en aanspreekpunt en tussentijdse evaluaties beschikt de starter na 10 weken over een volledig ondernemersplan en heeft hij inzicht in de haalbaarheid van zijn plannen.

Online platform StarteninTwente.nl

Een nieuw online platform voor Twentse starters met advies en informatie, handige tools en netwerkmogelijkheden! Samen met de Twentse gemeenten en met medewerking van de provincie Overijssel hebben we dit ontwikkeld. Neem een kijkje op www.startenintwente.nl en bekijk de animatie hierboven voor meer info.

Boom afscheidszorg

Natasja Kroese startte in 2018 vanuit Borne haar eigen bedrijf Boom afscheidszorg, waarmee ze uitvaarten verzorgt. Bekijk de video hierboven om de keuze voor haar bedrijfsnaam te ontdekken en te horen waar ROZ haar bij heeft kunnen helpen.

Lees meer >>

ROZ checklist voor starters

We hebben een checklist ontwikkeld voor startende ondernemers met allerlei zaken waar zij aan moeten denken bij de start en wat ze moeten regelen. Vol met links naar uitgebreide informatie. De checklist gebruiken wij niet alleen in ons programma Succesvol van start, hij is voor elke starter vrij beschikbaar.

Bekijk de checklist >>

Launch event StarteninTwente.nl

Vier Twentse wethouders zorgden voor de officiële lancering van StarteninTwente.nl op 18 oktober tijdens het Launch event op Vliegveld Twenthe. Een kort maar krachtig programma met naast de lancering, keynote Patrick van der Pijl en twee powersessies over pitchen en Businessmodel kaarten, één van de tools van het platform.

Lees meer over het Launch event >>

Starterscafés en -bijeenkomsten

We organiseerden een starterscafé samen met de Rabobank Centraal Twente en de gemeenten Borne, Hengelo, Hof van Twente. En we waren aanwezig bij het START!Event in Enschede, de welkomstbijeenkomsten voor nieuwe inwoners/ondernemers van gemeente Almelo en Enschede en de Startersmarkt van Rabobank Rijssen-Enter.

Oloa healthy lunchroom

Anne Baake wil met haar healthy lunchroom in Enschede zoveel mogelijk mensen laten genieten van gezonde en lekkere maaltijden. Bij de start heeft ze advies gehad van ROZ. Tip van Anne: “Bereid je goed voor en werk je plannen uitgebreid uit. Dit helpt echt bij de daadwerkelijke uitvoering van je bedrijfsidee en geeft je sturing!”

Lees meer over het bedrijf van Anne >>

Ondernemen naar Vermogen

Het starten van een bedrijf kan een goede manier zijn om duurzaam uit de uitkering te raken, maar dat is helaas niet voor iedereen mogelijk. ROZ biedt daarom in een aantal gemeenten mensen met een uitkering vanuit de Participatiewet ondersteuning bij het opzetten of uitbouwen en runnen van een kleine onderneming binnen de uitkering.

Lees meer over deze aanpak >>

Trainingen uitgelicht: Identiteitsmarketing

Samen met specialist identiteit en retail Tom Kikkert, organiseerden we in juni en juli thematrainingen Identiteitsmarketing in Hengelo en Almelo. De deelnemers kregen inzicht in het belang van een sterke identiteit aan de hand van praktijkvoorbeelden. Zij kregen tools aangereikt om dit door te vertalen naar de dagelijkse praktijk en de klanten te vinden die bij hen passen. ROZ organiseert het hele jaar door trainingen en thematrainingen.

Lees meer over onze trainingen >>

Onderwijs en ondernemerschap

Samen met onderwijsinstellingen stimuleert ROZ ondernemerschap en ondernemendheid onder studenten. Ook in 2018 verzorgden we weer veel trainingen, gastcolleges en leergangen voor diverse opleidingen binnen het ROC van Twente. Onder meer over het ondernemingsplan, pitchen en wat er komt kijken bij het starten van een bedrijf. Voor het Zone.college verzorgden we een training social media en voor Saxion een gastcollege over ondernemerschap. Ook jureerden we bij ‘het Beste idee van Saxion’.

Lees meer over ROZ en onderwijs >>

Groeien als ondernemer

Starters en ondernemers met vragen over groei kunnen nu ook bij ons terecht. Deze individuele begeleiding en coaching wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel. In 2019 volgen er ook trainingen over groeithema’s, zoals strategie, personeel, financiën en de veranderende rol van de ondernemer.

Lees meer over groeien >>

Boost voor sociaal ondernemerschap in Twente

Maatschappelijke impact creëren als ondernemer, dat stimuleren wij. Dankzij de provinciale subsidie kunnen we hiermee sinds dit jaar ook in de rest van Twente aan de slag. Dit doen we onder meer door het organiseren van trainingen, het verder ontwikkelen van het netwerk voor sociaal ondernemers, de link te leggen met het onderwijs en de adviesfunctie voor startende sociaal ondernemers verder in te richten.

Lees meer over ROZ en sociaal ondernemen >>

Trainingen sociaal ondernemen

In 2018 startten we met een nieuwe training ‘Van idee naar sociale onderneming’ waarin de deelnemers in drie dagdelen komen tot een businesscase waarmee de basis wordt gelegd voor de sociale onderneming. Daarnaast bieden we een oriëntatietraining op dit gebied. Sociaal ondernemen is trending topic; er is veel belangstelling voor deze trainingen.

Lees meer over deze trainingen >>

Netwerk Sociaal Ondernemers Oost NL

Het netwerk voor sociale ondernemingen kent inmiddels 51 leden uit Twente en de Achterhoek. ROZ richtte dit netwerk in 2017 op zodat sociaal ondernemers meer zichtbaar worden en elkaar kunnen versterken. In 2018 vonden drie netwerkbijeenkomsten plaats, bij De Waarbeek in Hengelo, MSG Post in Enschede en bij lunchroom Heel Bijzonder en ByMarij in Enschede.

Lees meer over dit netwerk >>

Hassing Totaalstoffering

Hassing Totaalstoffering is een stoffeerbedrijf met meer dan 75 jaar specialistische ervaring en vakkennis op het gebied van allround en projectmatige (her)stoffering, restyling en renovatie van meubilair. Ondernemer Jeffrey Reuver timmert aan de weg met het nieuwe project Feelinghome Pillow: circulaire kussens van restmateriaal. Bekijk het filmpje.

Meer sociaal ondernemers in beeld >>

Twente Move2Social

Ook in 2018 zijn innovatieve sociaal ondernemers ondersteund met dit intensieve programma waarin tien organisaties en bedrijven, waaronder ROZ, hun krachten gebundeld hebben. 22 november was het inspirerende slotevent van de tweede groep met 11 mooie pitches.

Lees meer >>

STAR/T voor ondernemende statushouders

Het project STAR/T biedt een intensief begeleidingsprogramma aan statushouders met ondernemende plannen. ROZ werkt hierin samen met Mindt, TIB-advies en Universiteit Twente. In het voorjaar van 2018 is gestart met een tweede groep enthousiaste deelnemers en dit is op 11 juli afgesloten met een Pitch event.

Lees meer over het pitch event >>

Syrische Fadi start fietsenzaak Unbikes

Fadi was in Syrië altijd al aan het sleutelen met scooters, motoren en fietsen en had daar een eigen zaak met een aantal medewerkers. Toen hij naar Nederland kwam was hij vastberaden en gemotiveerd om er wat van te maken hier. Met begeleiding van het ROZ startte hij zijn eigen fietsenzaak.

Lees meer over Fadi >>

ROZ Week van het Ondernemen 2018

Tijdens de Global Entrepreneurship Week, de derde week van november, wordt jaarlijks in meer dan 160 landen ondernemerschap gevierd. In deze week, van 12 tot en met 16 november 2018,  vond wederom de ROZ Week van het Ondernemen plaats. Hieronder twee items uitgelicht!

Lees meer >>

Uitreiking Startersprijs Midden Twente

Danceworkx Studio uit Borne won op 12 november de Startersprijs Midden Twente, een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt door de gemeenten Borne, Hengelo en Hof van Twente.

Lees meer over de uitreiking >>

Zeut Chocola

Linda Baas van Zeut Chocola uit Borne won vorig jaar de Startersprijs Midden Twente. Benieuwd hoe het met haar en haar bedrijf gaat? En wat de Startersprijs haar heeft opgeleverd?

Lees meer over Zeut Chocola >>

Dag van de Ondernemer

Op de Dag van de Ondernemer, 16 november, hebben wij een aantal ondernemers, starters en sociaal ondernemers in het zonnetje gezet.

Lees meer over de Dag van de Ondernemer >>

Werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden

Werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden zijn belangrijke doelgroepen voor ons. Om hen te bereiken namen wij in 2018 deel aan de DOEN! beurzen Enschede, een speeddatesessie vanuit Werkplein Twente, Meet & Greets bij de Werkpleinen Almelo, Hengelo en Enschede, een netwerkbijeenkomst voor starters UWV Doetinchem, het Sociaal Café Berflo Es Hengelo, de Sollicitatiebeurs Neede en het Kracht on Tour FIFE Event in Enschede. Daarnaast gaven wij voorlichting aan werkcoaches van de gemeente Almelo en de Sociale Dienst Oost Achterhoek.

Vriezema Race & ATB Repair

De 31-jarige Maurice Vriezema maakte vorig jaar juni van zijn passie zijn werk door  een eigen bedrijf te starten: Vriezema Race & ATB Repair in Enschede. Dat er veel komt kijken bij de start heeft ook Maurice ervaren. Het UWV wees hem op het ROZ en wij hebben hem onder meer kunnen adviseren bij zijn ondernemingsplan. Tip van Maurice: “Blijf bij jezelf. Neem adviezen aan van mensen met meer ervaring en zorg dat je alles wat bij de start van een bedrijf komt kijken goed geregeld hebt!”

Lees meer over het bedrijf van Maurice >>

Ondernemerscentrum H164

ROZ runt en is gevestigd in Ondernemerscentrum H164 in Hengelo. H164 biedt onderdak aan (startende) ondernemers. In 2018 zijn 8 starters succesvol doorgestroomd naar ruimte elders en hebben we 6 nieuwe bedrijven ontvangen.

Lees meer over H164 >>

De Contentmaker

De dames van De Contentmaker zagen online een foto van één van de ondernemers in H164 voorbijkomen en hebben toen contact gezocht. “Toen er een grote klant bij kwam, hebben we de knoop doorgehakt om te gaan huren in H164 en dat bevalt erg goed”, vertelt Sharita.

Lees meer over De Contentmaker >>

Nieuwe bedrijven in H164

In 2018 hebben we de volgende 6 bedrijven mogen begroeten in H164: Vitalentiz (loopbaanontwikkeling en werkverblijding), Sinior Hypotheek & Financieel Advies, Van Horssen Data Migraties, Qreft (software oplossing), WorkAlert (online platform voor vacatures) en Multibouw Uitzendbureau.

De kansen op succesvol ondernemen zo groot mogelijk maken! Daar gaan we ook in 2019 voor, samen met u.