partner in ondernemen
Deel deze pagina:

09 okt
2015

Kansen op arbeidsmarkt vergroten voor afgestudeerden met diploma zonder werk

Op initiatief van de bedrijveneigenaren (Coöperatie) Westermaat Campus en Klapwijk Parkmanagement gaat het project Bedrijven Talent Twente van start. ROZ is één van de samenwerkingspartners in dit project.

logo BTT

Bedrijven Talent Twente (BTT) zet zich in voor afgestudeerde jongeren met diploma (talenten) die aansluitend aan hun opleiding geen baan hebben kunnen vinden. Vanwege het ontbreken van werkervaring raken zij steeds verder van de arbeidsmarkt. “Ik heb in mijn eigen omgeving gezien hoe lastig schoolverlaters met diploma het hebben om volwaardige toegang tot de arbeidsmarkt te krijgen. Bedrijven nemen kennis van het cognitieve niveau (diploma), maar uiteindelijk wordt de nadruk gelegd op de ervaring van de sollicitant en die ontbreekt veelal; logisch ook als ze net van school komen”, aldus John Hommersom, projectleider Bedrijven Talent Twente.

Het doel is om de groep afgestudeerde jongeren MBO 2-3-4, HBO en WO t/m 27 jaar via werkervaringsplekken bij bedrijven de kans te geven hun profiel te optimaliseren door werkervaring op te doen. Het eerste jaar staat als doel 24 jongeren een BTT traject aan te bieden.

Het project heeft een unieke aanpak. Voordat talenten starten op een werkervaringsplek, maken ze een uitgebreide test op hun persoonskenmerken. Vervolgens wordt een takenpakket samengesteld dat via gecreëerde werkplekken bij diverse bedrijven wordt doorlopen. Naast opdrachten die binnen een bedrijf worden uitgevoerd door het talent, ligt de focus op de persoonlijke competenties en vaardigheden. Talenten krijgen door mee toe doen aan het BTT project veelzijdige werkervaring en ze bouwen aan hun netwerk.

De deelnemende bedrijven krijgen training om het beste uit het talent te halen en kennisbehoud en kennisoverdracht zeker te stellen.

De aftrap van dit project is op de Westermaat Campus in Hengelo, waar al een aantal bedrijven hun medewerking hebben toegezegd. Onder andere Electromach, Campus Business Center en Schröder Vastgoed zijn erg enthousiast en doen mee. Bij succes is het de bedoeling het project Twente breed uit te zetten.

Samenwerkende partijen in dit project zijn Klapwijk parkmanagement, ROZ Groep, Tjellens, Solid Business en de Gemeente Hengelo. Om veel jongeren te kunnen bereiken hebben grote opleiders in de regio Twente tevens hun medewerking toegezegd.

Zowel geïnteresseerde bedrijven als afgestudeerden kunnen zich aanmelden voor dit unieke project in Twente via www.bedrijventalenttwente.nl.