partner in ondernemen
Deel deze pagina:

22 dec
2014

Minder investeringen in innovatie door MKB

De laatste jaren investeert het MKB minder in innovatie. Voordat de kredietcrisis begon lag het aandeel innovatieve MKB-bedrijven nog ruim boven de 60%, vanaf 2008 nam dit aantal af.

In 2012 was er een licht herstel, waarbij 58% van de MKB-bedrijven aan innovatie deed. Daarna daalde dit aantal weer, tot 45% in 2014, het laagste niveau sinds het begin van de metingen.

De ontwikkeling van de innovatieresultaten over een langere periode suggereert een positief verband met de conjunctuur, vooral vanaf 2006. Bij een opgaande conjunctuur zien we meer innovatie-uitgaven, bij laagconjunctuur juist minder. De meerderheid van de ondernemingen kiest bij laagconjunctuur voor bezuinigingen en verbetering van efficiency om tegenvallende resultaten op te kunnen vangen.

Lees het volledige bericht op ondernemerschap.nl.