partner in ondernemen

MKB in Twente 'Meer Kansen Benutten'

In 2012 en 2013 voerde het ROZ in opdracht van de Provincie Overijssel en Regio Twente het project ‘MKB in Twente, Meer Kansen Benutten’ uit.

mkb twente

Het project richtte zich op het benutten van economische kansen door het MKB in Twente door het bieden van een uitgebreid bedrijfseconomisch dienstenpakket. Innovatie en het zoeken van nieuwe markten vormden hierbij een belangrijke invalshoek.

Ondernemers werden uitgedaagd, gestimuleerd, geadviseerd, begeleid en zo nodig en waar mogelijk werden financiële arrangementen gerealiseerd. Ondernemers hebben het druk en nemen vaak niet de tijd en de rust om op een gestructureerde manier naar hun problemen, kansen en mogelijkheden te kijken en deze te analyseren. De hectiek van alledag slokt vaak al hun tijd op, zeker bij MKB-ondernemers.
Het klankborden met een ervaren bedrijfsadviseur die met een open blik kijkt naar het bedrijf, veel expertise en ervaring heeft en een breed dienstverleningspakket kan aanbieden, vormt een goede aanzet tot het benutten van kansen en het zien van mogelijkheden.

Met dit project hebben we 232 bedrijven van een aanbod voorzien. Daarmee is de doelstelling van 200 bedrijven ruim gehaald. De bedrijven waren heel divers, afkomstig uit allerlei branches, uit heel Twente, van groot tot klein, met hele verschillende uitdagingen.

Het project is inmiddels beëindigd, maar MKB-ondernemers kunnen nog steeds bij het ROZ terecht.

Meer informatie over dit project

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de provincie Overijssel en uitgevoerd in opdracht van Regio Twente.

samenwerking logo mede mogelijk gemaakt door-breed lettercontour  image001