partner in ondernemen
Deel deze pagina:

10 jan
2018

Nieuw netwerk voor sociaal ondernemers

ROZ heeft sociale ondernemingen bij elkaar gebracht in een nieuw netwerk, zodat ondernemingen met een maatschappelijke missie en impact meer zichtbaar worden en elkaar kunnen versterken. In juli 2017 is het netwerk van start gegaan. Begin 2018 zijn al bijna veertig sociaal ondernemer uit Twente en de Achterhoek lid.

Binnen het netwerk staat kennisdeling, inspiratie en samenwerking op het gebied van sociaal ondernemerschap centraal. Samen met de sociaal ondernemers wil ROZ de sector versterken en impact vergroten. De leden kunnen gebruik maken van het uitgebreide netwerk en gemeentelijke contacten van ROZ. Ze worden daarnaast uitgenodigd voor de jaarlijkse werkconferentie sociaal ondernemen. ROZ promoot hen via onder meer de ROZ website, social media kanalen en nieuwsbrief sociaal ondernemen.

Enkele keren per jaar vinden netwerkbijeenkomsten plaats. Op dinsdag 9 januari 2018 was de tweede bijeenkomst, georganiseerd samen met en bij De Waarbeek. Elke keer vindt de bijeenkomst plaats bij één van de leden. De sociaal ondernemers beslissen gezamenlijk het programma.

De Waarbeek vertelde over hun werkwijze, met name over wat er sociaal is aan hun manier van ondernemen, waar ze tegenaan lopen en hoe ze dat oplossen. Zij gaven een korte rondleiding door het park. Nieuwe leden stelden zichzelf voor met een pitch. Er waren deze keer 11 nieuwe leden aanwezig ten opzichte van de vorige keer. Vervolgens was er een presentatie en brainstormsessie onder leiding van het Werkplein; over welke instrumenten er zijn om mensen met minder mogelijkheden op regulier werk aan het werk te krijgen in je bedrijf. De brainstormsessie ging met name over hoe het Werkplein beter kan samenwerken met ondernemers, ook specifiek gericht op statushouders en hoe deze groep beter begeleid kan worden. Enkele medewerkers van het Werkplein gingen hierover in gesprek met de sociaal ondernemers.

Meer informatie over het netwerk en de leden >>