partner in ondernemen
Deel deze pagina:

11 nov
2013

Nieuwe subsidieregelingen voor Twentse ondernemers

Kennispark Twente ondersteunt Twentse ondernemers (met maximaal 50 medewerkers in dienst) om te innoveren. Het kan gaan om het ontwikkelen van innovatieve producten, diensten of processen in de sectoren zorg, veiligheid en duurzaamheid. Zowel bedrijven die al zijn gevestigd in Twente of zich binnen een jaar gaan vestigen in Twente kunnen een aanvraag indienen.

Kennisvouchers zijn bedoeld voor een tegemoetkoming in de kosten van derden. Bijvoorbeeld van kennisinstellingen of van bedrijven die ondersteuning bieden op het gebied van innovatie. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de in aanmerking komende kosten. De maximale te ontvangen subsidie bedraagt € 5.000.

Het innovatiekrediet kan worden gebruikt voor het financieren van eigen en externe kosten die gemaakt worden voor het realiseren van een innovatie. Het kan gaan om een project dat alleen of in samenwerking met derden wordt uitgevoerd. Het krediet bedraagt maximaal € 150.000.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met het Nederlands Subsidie Instituur.