partner in ondernemen
Deel deze pagina:

03 jan
2020

Ondernemen in 2020: dit verandert er voor jou

Van de verlaging van de zelfstandigenaftrek tot de nieuwe kleineondernemersregeling: ook in 2020 voert de overheid weer nieuwe wetswijzigingen door. Dit zijn de belangrijkste veranderingen voor ondernemers per 1 januari 2020.

  • Verlaging zelfstandigenaftrek: De hoogte van de zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren gefaseerd afgebouwd naar een bedrag van € 5.000.
  • Verlaging vennootschapsbelasting: Ook de vennootschapsbelasting wordt tot 2021 stapsgewijs verlaagd. Deze belasting is relevant voor starters die kiezen voor een nv of bv.
  • Nieuw btw-nummer: Alle eenmanszaken in Nederland moeten vanaf 1 januari 2020 een nieuw btw-nummer gebruiken in externe uitingen (website, facturen, communicatie met klanten). Het nieuwe btw-id is vanwege de privacywet AVG niet meer aan je BSN-nummer gekoppeld.
  • Nieuwe kleineondernemersregeling (KOR): Vanaf 1 januari 2020 gaat ook de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) in. De vrijstelling van de btw wordt dan bepaald op basis van omzet in plaats van te betalen btw.
  • Alternatief voor de wet DBA: De wet DBA wordt vanaf 1 januari 2021 geschrapt. Het kabinet broedt momenteel op een alternatief, dat in 2021 concreet moet zijn. Het alternatief, de nieuwe opdrachtgeversverklaring, moet schijnzelfstandigheid tegengaan, maar ook zekerheid bieden aan zzp’ers en opdrachtgevers. Een minimumuurtarief voor zzp’ers is straks een belangrijk criterium om schijnzelfstandigheid op te sporen.
  • Tariefwijzigingen aftrekposten: Voor ondernemers is van belang dat aftrekposten in de inkomstenbelasting alleen nog tegen het laagste tarief afgetrokken mogen worden en niet, zoals nu, in het hoogste tarief. Vanaf 2020 zal dit in vier jaarlijkse stappen van 3 procentpunt verlaagd worden naar het tarief van 37,05 procent. Dit geldt voor de zelfstandigenaftrek, de mkb-winstvrijstelling, maar ook voor de hypotheekrenteaftrek en de AOV-premie.
  • Verplichte AOV: Komende zomer zal duidelijk worden of de verplichte aov-regeling er definitief komt. De belangengroepen voor zzp’ers sturen aan op een regeling voor een basisvoorziening arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden, waar zzp’ers zich dan vrijwillig kunnen bijverzekeren.

Lees het volledige artikel met meer informatie op Ikgastarten.nl >>