partner in ondernemen

Ondernemen naar vermogen

Het starten van een eigen bedrijf kan een goede manier zijn om duurzaam uit de uitkering te raken. Het ROZ biedt mensen met een uitkering vanuit de Participatiewet in een aantal gemeenten sinds 2015 ondersteuning bij het opzetten of uitbouwen en runnen van een kleine onderneming binnen de uitkering.

Dit ‘Ondernemen naar Vermogen’ is bij uitstek geschikt voor personen met beperkte re-integratie mogelijkheden waarbij een baan in loondienst om uiteenlopende redenen niet voor de hand ligt. Bijkomend voordeel is dat een deel van de uitkering op deze manier wordt terugverdiend, maar met name het activeringsaspect en het geven van een meer zinvolle betekenis aan het bestaan worden gezien als de grootste voordelen van de aanpak.

De parttime ondernemer maakt gebruik van het dienstverleningspakket van het ROZ met als doel het volledig benutten van de mogelijkheden van de ondernemer en de onderneming.  Daarnaast ondersteunt de adviseur de ondernemer bij het maandelijks doorgeven van de inkomsten aan de uitkeringsadministratie.

In 2017 verzorgde het ROZ deze dienstverlening wederom voor enkele gemeenten. Voor mensen binnen het traject Ondernemen naar vermogen organiseren we ook bijeenkomsten en trainingen, onder andere om hun commerciële vaardigheden te verbeteren.