partner in ondernemen

Ondernemingsplan

Ondernemingsplan versus Business Model Canvas. U kunt hier de verschillende formats downloaden.

ondernemingsplanBusiness Model Canvas
ROZ heeft een Business Model Canvas ontwikkeld voor mensen die hun eerste ondernemersideeën willen uitwerken richting een concreet plan. In dit model worden de belangrijkste pijlers van het ondernemerschap kort en concreet op één A4 benoemd en heeft u direct overzicht. Waar bent u uniek in en wat is uw onderscheidend vermogen?

Download hier het ROZ Business Model Canvas

Ondernemingsplan
Heeft u uw idee al grotendeels in kaart gebracht of wilt u direct een uitgebreid ondernemingsplan invullen? Daarvoor heeft ROZ een ondernemingsplan en financieel plan ontwikkeld met bijbehorende handleiding.

Download hier het ROZ ondernemingsplan
Download hier het financiële plan in Excel
Download hier de bijbehorende handleiding

In uw ondernemingsplan zet u uw plannen op papier. Dus wie u bent, wat u precies wilt gaan doen en hoe u het gaat aanpakken. Het ondernemingsplan speelt een belangrijke rol bij de beoordeling of uw bedrijf kans van slagen heeft en geeft u inzicht in uw eigen plannen.

In een goed ondernemingsplan staan in ieder geval de volgende gegevens:

 • waarom u een eigen bedrijf wilt beginnen;
 • uw opleiding(en) en werkervaring;
 • aard en opzet van het bedrijf of beroep;
 • benodigde en aanwezige vestigingseisen/ vergunningen;
 • marktsituatie;
 • investeringsbegroting met de benodigde bedrijfsmiddelen (zoals pand, machines, vervoermiddelen, inventaris en dergelijke);
 • rechtsvorm van het bedrijf;
 • wijze waarop u de administratie en boekhouding wilt (laten) verzorgen;
 • exploitatiebegroting over het 1e jaar voorzien van een toelichting over verwachte omzet en exploitatiekosten;
 • het financieringsplan;
 • een inschatting van de tijdsduur van de benodigde hulp.