partner in ondernemen

Ondernemingsplan

Ondernemingsplan versus Business Model Canvas. Je kunt hier de verschillende formats downloaden.

ondernemingsplanBusiness Model Canvas
ROZ heeft een Business Model Canvas ontwikkeld voor mensen die hun eerste ondernemersideeën willen uitwerken richting een concreet plan. In dit model worden de belangrijkste pijlers van het ondernemerschap kort en concreet op één A4 benoemd en heb je direct overzicht. Waar ben je uniek in en wat is jouw onderscheidend vermogen?

Download hier het ROZ Business Model Canvas

Ondernemingsplan
Heb je jouw idee al grotendeels in kaart gebracht of wil je direct een uitgebreid ondernemingsplan invullen? Daarvoor heeft ROZ een ondernemingsplan en financieel plan ontwikkeld.

Download hier het ROZ ondernemingsplan
Download hier het financiële plan in Excel

In jouw ondernemingsplan zet je jouw plannen op papier. Dus wie je bent, wat je precies wilt gaan doen en hoe je het gaat aanpakken. Het ondernemingsplan speelt een belangrijke rol bij de beoordeling of jouw bedrijf kans van slagen heeft en geeft je inzicht in jouw eigen plannen.

In een goed ondernemingsplan staan in ieder geval de volgende gegevens:

 • waarom je een eigen bedrijf wilt beginnen;
 • jouw opleiding(en) en werkervaring;
 • aard en opzet van het bedrijf of beroep;
 • benodigde en aanwezige vestigingseisen/ vergunningen;
 • marktsituatie;
 • investeringsbegroting met de benodigde bedrijfsmiddelen (zoals pand, machines, vervoermiddelen, inventaris en dergelijke);
 • rechtsvorm van het bedrijf;
 • wijze waarop je de administratie en boekhouding wilt (laten) verzorgen;
 • exploitatiebegroting over het 1e jaar voorzien van een toelichting over verwachte omzet en exploitatiekosten;
 • het financiële plan;
 • een inschatting van de tijdsduur van de benodigde hulp.