partner in ondernemen
Deel deze pagina:

22 dec
2016

Ontwikkelingen in land- en tuinbouwsectoren in 2016

Op Boerderij.nl vindt u een uitgebreid artikel met de ontwikkelingen in de land- en tuinbouwsectoren het afgelopen jaar. Zo is het gemiddeld inkomen van varkensbedrijven door hogere opbrengstprijzen en lagere voerprijzen met €128.000 gestegen naar een historisch hoog niveau.

Het inkomen uit bedrijf van melkveehouders is in 2016 30% lager dan in 2015. Het inkomen van akkerbouwers daalt ruim 14% volgens ramingen van WUR. In alle sectoren zijn de inkomensverschillen groot. Dat komt deels door de verschillen in bedrijfsomvang. In de akkerbouw heeft 20% van de bedrijven een negatief inkomen.

Lees meer over alle ontwikkelingen op Boerderij.nl >>

Heeft u een agrarisch bedrijf en financiële problemen? Of kent u een agrariër met schulden? Neem dan contact op met het ROZ. Wellicht kunnen wij u helpen. Meer informatie over onze mogelijkheden vindt u op deze website.