partner in ondernemen
Deel deze pagina:

15 dec
2015

Paulien Rijkhoek: "Zonder Bbz-uitkering had ik het niet gered"

Paulien Rijkhoek is al een aantal jaren zelfstandig ondernemer en momenteel actief op twee terreinen. Ze redigeert en (her)schrijft teksten, zowel in Nederlands als Engels, en neemt interviews af. Dit doet ze onder haar eigen naam (www.paulienrijkhoek.nl). Onder de bedrijfsnaam Piodoor (www.piodoor.nl) ontwerpt en produceert ze daarnaast gepersonaliseerde glasobjecten, halssieraden en raamhangers van glas.

In 2007 startte ze met een aantal losse opdrachten. Sinds 2009 heeft ze stukje bij beetje een eigen plek opgebouwd in Oldenzaal waar ze grotendeels vanuit huis werkt. Paulien vindt het prettig om eigen baas te zijn. “Ik ervaar het als positief dat ik het grootste deel van mijn tijd zelf kan indelen en zelf verantwoordelijk ben voor wat wel of niet goed gaat. Bovendien kan ik mijn activiteiten en daarmee mijn onderneming vormen naar wat bij mij past. Zelfstandig ondernemen is voor mij een indringender leerschool voor mijn persoonlijke ontwikkeling dan ik eerder in loondienst heb ervaren”.

Eind 2014 zocht Paulien contact met ROZ. “In de zomer van 2014 besloot mijn grootste opdrachtgever op tekstgebied ineens om het roer drastisch om te gooien, waardoor mijn regelmatige werkzaamheden voor hen van de ene op de andere dag wegvielen. Daarmee verdween ook bijna driekwart van mijn maandelijkse omzet. Ik had al eens een netwerkavond van ROZ bezocht, maar een vriendin attendeerde me erop dat ik via ROZ ook een beroep kon doen op een uitkering vanuit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De stap om ondersteuning aan te vragen vond ik een lastige, maar ik ben erg blij dat ik die stap toch op tijd heb genomen”.

Paulien Rijkhoek Piodoor

De financiële ondersteuning via ROZ, op grond van het Bbz, is cruciaal geweest voor Paulien. “Zonder die tijdelijke uitkering had ik alles wat ik de laatste jaren had opgebouwd weer moeten opgeven. Ik heb ruim een half jaar een Bbz-uitkering ontvangen, daarna kon ik weer zelfstandig verder. Daarnaast heb ik een hele slag gemaakt door mijn tijd anders in te delen en mijn uitgaven te beperken. Ik realiseerde me namelijk dat ik de laatste jaren te weinig tijd had besteed aan betaalde opdrachten en het vinden van nieuwe opdrachten, en te veel tijd aan een onbetaald wetenschappelijk onderzoek en twee vrijwilligersfuncties”.

De contacten met haar ROZ adviseur waren kort en functioneel. “Ik vind het prettig dat de adviseur direct kan besluiten over wel of geen bijstand. Dat versnelt het proces. Daarnaast kreeg ik ook altijd snel antwoord op mijn vragen”, aldus Paulien. Paulien heeft ook gebruik gemaakt van coaching. “Gaandeweg had ik verschillende activiteiten voor verschillende doelgroepen ondergebracht in mijn bedrijf. Daardoor had ik geen duidelijke richting meer voor ogen. Kritische feedback van een ervaren coach op wat wel en niet haalbaar is, is dan zeer welkom. Het schrijven van een nieuw ondernemingsplan en dat plan bespreken met mijn coach, heeft gezorgd voor meer structuur”.

Inmiddels heeft Paulien goed contact met nieuwe opdrachtgevers en heeft ze een paar nieuwe opdrachten met succes afgerond. “Dat het weer goed gaat met mijn bedrijf is een goede stimulans voor de toekomst. In de toekomst wil ik graag wat meer kruisbestuiving realiseren tussen mijn verschillende interesses, doelgroepen en betaalde activiteiten; mijn ervaringen meer benutten in betaalde opdrachten.

Meer informatie over Paulien en haar bedrijf: www.piodoor.nl en www.paulienrijkhoek.nl