partner in ondernemen

Privacy Policy

Beheer
De website www.rozgroep.nl staat onder beheer van de ROZ Groep. De contactgegevens vindt u op deze website.

Gegevens van bezoekers/klanten
Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.rozgroep.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. ROZ Groep zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Gegevens die door de klant aan ROZ Groep zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven.

Cookies
ROZ Groep maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan ROZ Groep de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij ROZ Groep. De contactgegevens staan vermeld op deze website.

Disclaimer
ROZ Groep is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.