partner in ondernemen

Resultaten project Startersondersteuning

Het starten van een eigen onderneming is belangrijk als motor voor de economie. Als broedplaats van vernieuwing en innovatie, als bron van inkomen en als re-integratieinstrument. En nieuw ondernemerschap creëert werkgelegenheid.

Met de ondersteuning vanuit de Agenda van Twente hebben wij tussen 2009 en 2013 in het kader van die agenda 570 mensen begeleid bij de start van hun bedrijf. Een ruime verdubbeling ten opzichte van de oorspronkelijke doelstelling. Deze starters hebben gezorgd voor een toename van de werkgelegenheid. Ruim 650 arbeidsplaatsen kwamen erbij.

Uit kwalitatief onderzoek na afloop van het project bleek dat de ondervraagde starters zonder uitzondering positief waren over de begeleiding van het ROZ. Zij waardeerden de begeleiding gemiddeld met een 8.

De Agenda van Twente was voor dit project ook een samenwerkingsagenda. We hebben gebouwd aan één ondersteuningsstructuur in Twente, die wij als ROZ verzorgen. Wij gaan graag door met het stimuleren van startend ondernemerschap in een volgende Agenda van Twente.

AANTAL STARTERS

afbeelding kaartje Twente
De aantallen betreffen starters die zijn begeleid in het kader van de Agenda van Twente.

Doelstelling: 266 starters
Resultaat: 570 starters
Ruim 200% score

DYNAMIEK STARTENDE BEDRIJVEN

grafiek dynamiek starters 2

Bovenstaande grafiek bevat de aantallen en percentages van de starters die in 2012 nog actief waren.

Het percentage starters vanuit de Agenda van Twente dat na 1, 2 en 3 jaar nog actief was, was voor ieder jaar significant hoger dan het landelijk gemiddelde.

WERKGELEGENHEID

werkgelegenheid

Doelstelling: 315 arbeidsplaatsen
Resultaat: 658 arbeidsplaatsen
Ruim 200% score

Bekijk hier de ROZ dienstverlening voor starters >>