partner in ondernemen

ROZ en onderwijs

Ondernemerschap neemt in het beroeps- en hoger onderwijs een steeds belangrijkere plaats in. Sinds enkele jaren werken wij samen met verschillende onderwijsinstellingen om ondernemerschap te stimuleren bij studenten en jongeren.

De jarenlange en intensieve samenwerking met het ROC van Twente vindt plaats binnen het Ondernemerslab Twente. Wij begeleiden studenten die een bedrijf willen starten, geven gastcolleges en –leergangen, gebruiken ons ondernemerscentrum H164 als uitvalsbasis voor een deel van het ondernemerschapsonderwijs en met advies en coaching van ons worden studentbedrijven gerealiseerd. Ook worden stageplekken bij ondernemers geboden. In de Achterhoek zoeken we de samenwerking met het Graafschap College.

ondernemerslab gastcollege1

Wat verzorgt ROZ zoal jaarlijks in dit kader?

 • Gastcolleges en trainingen over ondernemerschap bij verschillende colleges, toegepast op de opleiding (bijv. Sport en Bewegen, Bouw en Infra ROC van Twente)
 • Leergangen Ondernemingsplan (bijv. Detailhandel ROC van Twente)
 • Week van het Ondernemen in samenwerking met het ROC van Twente
 • Huisvesting in H164 van de themaweek internationale handel voor studenten Groothandel ROC van Twente
 • Training ‘Bedrijfsadministratie’ (bijv. Bouw en Infra ROC van Twente)
 • Training ‘Pitchen’ (bijv. Filiaalmanager ROC van Twente)
 • Training ‘Van idee naar plan’ (bijv. Sport en Bewegen ROC van Twente)
 • Training over winkelformules (bijv. Commercie en Handel ROC van Twente)
 • Training ‘Zelfstandig ondernemer in de zorg’ in samenwerking met het ROC van Twente in Hengelo
 • Begeleiding van studentbedrijven
 • Beoordeling van ondernemingsplannen van studenten

Op diverse terreinen werkt ROZ samen met Saxion Hogeschool en hun Centrum voor Ondernemerschap. Zo hebben we zitting in de Preceed Commissie voor de beoordeling van ondernemingsplannen van studenten voor het verkrijgen van financiering en verzorgen we op incidentele basis trainingen en gastcolleges.

Lees meer over wat wij voor jonge ondernemers kunnen betekenen.