partner in ondernemen
Deel deze pagina:

27 okt
2015

ROZ trekt samen op met Netwerk Boerenkans Achterhoek voor ondersteuning agrariërs

Netwerk Boerenkans Achterhoek is een netwerkorganisatie waarin erfbetreders, belangenbehartigers en overheden gezamenlijk optrekken om agrariërs in moeilijkheden (persoonlijk en/of financieel) ondersteuning en een nieuw perspectief te bieden. ROZ is één van de partners in dit netwerk.

“Wij merken dat ondernemers, en zeker agrariërs, niet snel aankloppen bij hulpverleners. Die terughoudendheid kan verschillende redenen hebben, zoals trots of een gevoel van persoonlijk falen, onbekendheid met de reguliere hulpverlening of onduidelijkheid over de toekomst. Onder andere accountants en banken spelen een belangrijke rol in het vroegtijdig signaleren van problemen op het agrarisch bedrijf”, aldus Ben Overbeek, ondernemersadviseur bij ROZ.

Ben heeft een oproep aan alle accountants en banken: “Als de problemen financieel van aard zijn is het belangrijk om de agrariërs te wijzen op de mogelijkheden van het Bbz en ze in contact te brengen met ons. ROZ voert deze regeling in de Achterhoek uit voor de gemeenten Bronckhorst, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. Verwijs ze bij sociale problematieken door naar Netwerk Boerenkans Achterhoek.”

Uiteraard kunnen ook Twentse agrariërs gebruik maken van de dienstverlening van ROZ.

Heeft u als agrariër financiële problemen? Neem dan nu contact op met ROZ!