partner in ondernemen
Deel deze pagina:

13 feb
2017

Rundveehouder Hendrik Gersen: “Bbz gaf ons de ruimte om aan de directe verplichtingen te voldoen”

Al ruim 40 jaar is Hendrik Gersen rundveehouder. Hij heeft een melkveehouderijbedrijf in Markelo met ongeveer 75 melkkoeien met bijbehorend jongvee, waarmee hij in totaal zo’n 120 stuks rundvee bezit. “Waarom ik destijds voor mezelf ben begonnen als agrarisch ondernemer? Omdat ik werken met dieren en werken in de vrije ruimte altijd al het allermooiste heb gevonden. De mogelijkheid om zelf beslissingen te nemen en ook de resultaten en gevolgen daarvan te zien, dat vind ik prettig aan het ondernemerschap”, vertelt Hendrik.

Door een combinatie van factoren, waaronder een lage zuivelprijs, ontstond er een ernstig liquiditeitstekort bij het melkveebedrijf van Hendrik. Bancair gezien waren er geen financieringsmogelijkheden meer. “We lazen een artikel over ROZ en de dienstverlening voor ondernemers in de TC Tubantia en hebben contact opgenomen. Adviseur Ben Overbeek heeft ons goede handvatten gegeven hoe we verder konden ondanks de krappe financiële situatie. Ook heeft hij bemiddelt in gesprekken met de bank en de verpachter van ons bedrijf. Daarnaast heeft hij ons een Bbz krediet verstrekt. Deze financiering gaf ons de ruimte om aan de directe verplichtingen te voldoen en zo uit de handen van schuldeisers te blijven”, licht Hendrik toe.

Het gaat nu een stuk beter met het bedrijf. “We kunnen nu weer aan onze verplichtingen voldoen en er ontstaat langzamerhand weer ruimte om reserves op te bouwen. Met Ben heb ik nog net zo vaak contact als ik wil, en die contacten zijn altijd bijzonder zinvol”. Hendrik hoopt zijn bedrijf nog enkele jaren voort te kunnen zetten tot aan zijn pensioen.

Tip van Hendrik: “Geef de moed nooit op, maar blijf zoeken naar oplossingen. Ook als een oplossing een heel andere is dan je van tevoren had gedacht.”