partner in ondernemen
Deel deze pagina:

05 jan
2017

Sociaal ondernemerschap mogelijke oplossing voor leefbaarheid in kleine dorpen en kernen

Paul Benneworth, economisch geograaf verbonden aan het Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) van de Universiteit Twente, en Willem-Jan Velderman, student master Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, hebben een interessant artikel geschreven over sociaal ondernemerschap in Twente. Sociaal ondernemerschap kan een oplossing zijn voor het op pijl houden van de leefbaarheid in kleine dorpen en kernen. Ook ROZ heeft een bijdrage geleverd aan het artikel.

De samenvatting van het artikel:

In een tijdperk van krimp dien je alles uit je burgers halen om de leefbaarheid van kwetsbare regio’s op peil te houden. Er is toenemende belangstelling onder beleidsmakers voor het fenomeen wat steeds vaker ‘sociaal ondernemerschap’ wordt genoemd. Met sociaal ondernemerschap verkennen burgers zelf mogelijke problemen van leegstand en leegloop in het landelijk gebied om vervolgens zelf met goede oplossingen hiervoor te komen. Sociale ondernemers mobiliseren de bestaande passieve vermogens in die gemeenschappen om nieuwe ideeën en maatschappelijke voorzieningen te realiseren die voldoen aan de wensen en verlangens van de burgers zelf.

Lees hier het volledige artikel >>

Op de website van de Universiteit Twente is ook een ‘working paper’ te vinden over sociaal ondernemerschap en krimpregio’s.
Lees meer >>