partner in ondernemen

Social Return en sociale inkoop

Er is een nieuwe mogelijkheid voor SROI (Social Return On Investment) invulling! De rekening voor inkoop bij deelnemers van de Code Sociale Ondernemingen kan tot 100 procent opgevoerd worden. Wat dit betekent, leggen we hier uit.

Twents SROI beleid
In Twente wordt door de veertien gemeenten op een vernieuwende manier samengewerkt op het vlak van social return. Sociaal ondernemen heeft een plek binnen dit gemeenschappelijke beleid. Bedrijven met een opdracht of aanbesteding van één van de veertien Twentse gemeenten én die hierbij een SROI verplichting hebben, worden met deze regeling gestimuleerd om in te kopen bij een sociale onderneming. Het gaat in totaal om aanbestedingen van 1 miljard euro per jaar.

De factuur van een sociale onderneming die lid is van Social Enterprise NL kan tot 50 procent worden gebruikt als SROI invulling. Als een sociale onderneming (aspirant-) deelnemer is van de Code Sociale Ondernemingen kan dit zelfs voor 100 procent.

Code Sociale Ondernemingen: (h)erkenning van sociaal ondernemers!
De Code Sociale Ondernemingen biedt (h)erkenning van sociaal ondernemers en is gebaseerd op dé grondslag van sociaal ondernemen, namelijk ‘impact first’. De Code omvat 5 principes, die samen laten zien waar sociaal ondernemen voor staat. Elk van de 5 principes wordt in de Code gevolgd door een praktische uitwerking. Als sociaal ondernemer kun je ervoor kiezen die principes – en daarmee de Code – te onderschrijven. Doorsta je vervolgens ook de beoordeling door een Review Board, dan wordt jouw sociale onderneming opgenomen in het Register Sociale Ondernemingen.

De Code Sociale Ondernemingen creëert herkenbaarheid en vertrouwen. Als jouw onderneming is opgenomen in het Register, dan kan iedereen – van consument tot overheid en van medewerker tot investeerder – zien dat het, tot diep in de vezels van de bedrijfsvoering, gaat om een sociale onderneming. Meer over de Code >>