partner in ondernemen

Statushouders en ondernemerschap

ROZ houdt zich bezig met het stimuleren van ondernemerschap waarbij we ook aandacht hebben voor kwetsbare groepen, waaronder statushouders.

In samenwerking met het COA brengen we in Twente en de Achterhoek groepen statushouders bij elkaar die belangstelling hebben voor ondernemerschap. We verzorgen voorlichting, workshops en begeleiden hen bij de start van een onderneming in Nederland. Ook zijn we betrokken bij diverse initiatieven rondom statushouders en participatie van verschillende gemeenten, ROC van Twente en Universiteit Twente.

We ontwikkelen, gebaseerd op onze praktijkervaring, gaandeweg een begeleidingsmethodiek die speciaal is ingericht voor statushouders. Het geven van voorlichtingen, het ontwikkelen van vervolgtrainingen, het inventariseren van individuele wensen en het opstarten van maatwerktrajecten behoren hier ook toe. Binnen deze trajecten proberen we de statushouder waar mogelijk te koppelen aan bestaande ondernemers om ervaring op te doen en kennis te maken met de lokale markt.

STAR/T

Het project Start up Accelerator Refugee Twente (STAR/T) biedt een begeleidingsmethodiek speciaal voor statushouders die willen ondernemen. ROZ trekt hierin samen op met Universiteit Twente, TIB advies en Mindt en met steun van de gemeenten Enschede, Hengelo, Losser en Oldenzaal. Het gaat om een intensief, fulltime groepsgewijs programma van vijf weken met vervolgens een individueel coachingstraject richting ondernemerschap. Meer info >>