partner in ondernemen
Deel deze pagina:

02 okt
2019

Update wijzigingen Bbz per 2020: gevolgen voor gemeenten

Zoals we al eerder hebben vermeld op onze site, wijzigt het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) met ingang van 2020. Bbz is een overheidsregeling met financiële mogelijkheden (inkomensaanvulling en krediet) voor ondernemers in financiële problemen en starters vanuit een uitkering. ROZ voert deze regeling uit voor bijna alle gemeenten in Twente en de Achterhoek.

Het Bbz wijzigt op de volgende vier onderdelen:

 • Vernieuwing van de financieringssystematiek voor het Bbz 2004;
 • Afsluiten van de instroom bij centrumgemeenten voor Bbz-bijstandsverlening aan ondernemers in de binnenvaart, zij kunnen met hun aanvraag terecht bij hun woongemeente en indien die ontbreekt, bij de gemeente van de feitelijke ligplaats ten tijde van de aanvraag;
 • Beperking nieuwe instroom van oudere zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf tot personen die zijn geboren vóór 1 januari 1960;
 • Verdere uniformering van het Bbz 2004 met de uitgangspunten van de Participatiewet.

De wijzigingen hebben gevolgen voor gemeenten: ze dragen meer financieel risico en moeten hun beleid aanpassen. Aanvullend op de consequenties volgens SZW geeft Divosa gemeenten een aantal adviezen. Lees hier de wijzigingen in het Bbz, zoals gepubliceerd op Rijksoverheid.

De belangrijkste wijzigingen en consequenties voor gemeenten:

 • Groter financieel risico voor gemeenten
 • Heb je debiteuren in beeld
 • Gemeenten betalen levensvatbaarheidsonderzoek
 • Voorfinanciering door gemeente kan risico geven
 • Bbz-uitkeringen levensonderhoud vallen onder BUIG
 • 75% van het verstrekte krediet moet terug naar het Rijk
 • Overweeg samenwerking
 • Pas je terugvordering- en invorderingsbeleid aan
 • Verplichting tot heronderzoek vervalt

Lees meer over deze gevolgen op de site van Divosa >>

Wil je meer weten over de nieuwe wijzigingen in het Bbz en met collega’s van andere gemeenten in gesprek over de consequenties? Kom dan naar het Bbz-congres ‘De zaak op orde’ op 4 november. Een mooi moment om te bekijken hoe we onze dienstverlening aan ondernemers naar een hoger plan kunnen trekken. Want niet alleen voor ondernemers is het van groot belang de zaken op orde te hebben, dat geldt ook voor gemeenten.