partner in ondernemen
Deel deze pagina:

09 nov
2018

Verschillende behoeften ondernemers biedt kansen voor beter Bbz

Ondernemers die bij gemeenten aankloppen voor steun vanuit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) hebben vaak sterk verschillende behoeftes. Door goed in te spelen op die verschillen kunnen gemeenten veel meer doen voor ondernemers, leert het onderzoek ‘Innoveren in het Bbz’.

In opdracht van Divosa interviewde servicedesignbureau Muzus meer dan 50 ondernemers. Daaruit bleek dat de ondernemersvaardigheden en doelen van ondernemers ver uit elkaar liggen. Waar voor sommige ondernemers hun inkomen het hoofddoel is, gaat het andere ondernemers om waardecreatie.

Ondernemersprofielen
Op basis van de interviews hebben de onderzoekers 6 verschillende ondernemersprofielen opgesteld met elk hun hun eigen behoeften, drijfveren en mogelijkheden. Die profielen bieden professionals handvatten om de dienstverlening, omgang en begeleiding beter toe te snijden op de behoeften van individuele ondernemers.

Do’s en don’ts
Elk ondernemersprofiel vraagt om een specifieke omgang en begeleiding van de gemeente. Er zijn concrete do’s en dont’s voor de gemeente: hoe benader je een klant, hoe voorkom je dat hij afhaakt? Een ‘Talentvolle Solist’ heeft bijvoorbeeld baat bij pro-actieve coaching en haakt snel af als hij zich niet begrepen voelt. Een ‘Ervaren Visionair’ daarentegen wil juist met andere ondernemers constructief sparren over zijn ondernemersvisie. Aan advies van mensen die de markt niet kennen of zelf nooit een bedrijf hebben gehad heeft hij echter geen behoefte.

Schaamte en onbekendheid
Het onderzoekt leert verder dat veel ondernemers zich ervoor schamen om hulp te vragen. Daarnaast is de regeling bij veel ondernemers niet bekend. Als het gemeenten lukt om deze barrières weg te nemen, biedt dat volgens de onderzoekers nieuwe kansen voor het Bbz. Zeker in een steeds flexibelere arbeidsmarkt vindt Divosa een goede ondersteuning voor ondernemers noodzakelijk.

Over het onderzoek
Dit onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van de ‘Innovatieagenda van het Bbz’. Hierbij werken Rijk en gemeenten samen aan betere dienstverlening aan ondernemers die in aanmerking komen voor een tijdelijk steuntje in de rug via het Bbz.

Wij hebben ook meegewerkt aan dit onderzoek, evenals gemeente Amsterdam, Bureau Zelfstandigen Fryslân (BZF) en Gemeente Lelystad.

Lees meer op Divosa.nl >>