partner in ondernemen
Deel deze pagina:

30 jan
2015

Vooruitzichten regio's in 2015

De ervaring en kennis die de economen van het ING Economisch Bureau bezitten, maken het mogelijk om een heldere kijk te bieden op de ontwikkelingen in de verschillende regio’s in het land.

Op basis van historische cijfers en actuele economische ontwikkelingen geeft ING hun visie op de te verwachten economische prestaties in de regio’s in Nederland.

Twente:

  • De Twentse economie groeit in 2015 verder met 1%, vooral doordat steeds meer sectoren herstellen.
  • Bouw en zakelijke diensten groeien door, terwijl het groeitempo van de maakindustrie terugvalt.
  • De werkloosheid is in 2014 langzaam gedaald, net als in de rest van Nederland. Aangezien het economische herstel bescheiden is, neemt de werkloosheid
    maar langzaam af.

Achterhoek:

  • Het herstel van de Achterhoekse economie blijft bescheiden in 2015 met een verwachte groei van 0,8%.
  • De groei wordt door meer sectoren gedragen, ondanks een iets lager groeitempo in de maakindustrie. Consumentensectoren houden last van de afname van de bevolking.
  • De hogere vervangingsvraag op de Achterhoekse arbeidsmarkt stimuleert de afname van de werkloosheid. De werkloosheid blijft zo op een relatief laag niveau.

Lees het volledige bericht inclusief meer info over Twente en de Achterhoek op ing.nl.