partner in ondernemen

Vrienden van H164

ROZ stimuleert sociaal ondernemerschap vanuit H164, Ondernemerscentrum voor sociale economie. Ondernemerscentrum H164 staat voor veel meer dan een gebouw, een centrum. Het is een concept, een werkwijze, een missie op het terrein van ondernemerschap en sociale economie.

Om H164 een krachtig smoelwerk te geven is, naast de eigen uitstraling en te ondernemen activiteiten, ook de steun van enkele belangrijke bedrijven en groepen zeer gewenst. Deze ondersteunende bedrijven en instellingen worden de Vrienden van H164 genoemd.

De Vrienden van H164 stellen zich op als ambassadeurs van het concept H164. Daarnaast steunen en promoten zij H164. Dat kan in de vorm van het gebruikmaken of huren van de faciliteiten of het vragen van offertes en uitzetten van opdrachten aan de in het centrum gevestigde bedrijven.

Wie zijn de Vrienden van H164?

 • Bert Otten, oud-wethouder gemeente Hengelo en senior adviseur RadarAdvies
 • Eric Markvoort, directeur Welbions
 • Geert Braaksma, voorzitter Twente Board
 • Karin Kremer, docent/onderzoeker en lid lectoraat Ondernemen in zorg en welzijn Saxion Hogescholen
 • Eric Wolkotte, eigenaar D-kwadraat en sociaal ondernemer
 • Frits Mulder, directeur Bedrijven Rabobank Centraal Twente

Wat doen de Vrienden van H164?

De activiteiten van de Vrienden van H164 zijn gebaseerd op de vier pijlers van sociale economie:

 • Ambassadeur van het gebouw en de gevestigde organisaties (sociale ondernemingen).
 • Uitdragen van het concept van H164: het zijn van een katalysator en dynamisch centrum op het terrein van sociale economie.
 • Gebruik maken van het gebouw (bijv. organiseren van bijeenkomsten) en de gevestigde bedrijven (bijv. opdrachten geven aan de sociale ondernemingen).
  Jaarlijks organiseren de Vrienden gezamenlijk met H164 een werkconferentie over sociale economie en aanverwante thema’s.
 • Boegbeeld richting andere overheden en bedrijven en bevorderen dat ook zij gebruik maken van het gebouw en concept.
 • Uitdragen van de SROI-insteek bij andere bedrijven en organisaties.
 • Uitwisseling van ervaringen en kennisdeling op het gebied van sociale economie in de vorm van een jaarlijks werkbezoek.