partner in ondernemen
Deel deze pagina:

13 jun
2019

Wijzigingen Bbz per volgend jaar

Voor bijna alle gemeenten in Twente en de Achterhoek voeren wij het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) uit. Deze wettelijke regeling wordt met ingang van 1 januari 2020 op een aantal punten aangepast.

Zo wordt onder andere de aparte regeling waarmee ondernemers van 55 jaar en ouder hun niet-levensvatbare bedrijf met financiële ondersteuning kunnen voortzetten tot aan de pensioengerechtigde leeftijd, vanaf 1 januari 2020 afgebouwd. En de financieringssystematiek van het Bbz wordt gewijzigd. De wijzigingen hebben geen gevolgen voor ondernemers die nu gebruik maken van de Bbz-regeling.

De ministerraad heeft ermee ingestemd de algemene maatregel van bestuur, die deze wijziging regelt, van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor advies aan de Raad van State te zenden. Deze AmvB is nog niet openbaar.

Wij zijn goed op de hoogte van deze brief van Van Ark en praten de gemeenten waarvoor wij werken binnenkort bij over de wijzigingen en de gevolgen voor gemeenten.
Heb je nu al vragen of wil je meer weten? Neem dan contact op met Ellen Lansink, manager ROZ via 074-2415100.

Meer informatie vind je ook op de sites van het Ministerie van SZW, VNG en Divosa.