partner in ondernemen
Deel deze pagina:

03 mei
2019

Workshop Code Sociale Ondernemingen bij ROZ

De Code Sociale Ondernemingen biedt (h)erkenning van sociaal ondernemers en is gebaseerd op dé grondslag van sociaal ondernemen, namelijk ‘impact first’. De 14 Twentse gemeenten bieden in samenwerking met Social Enterprise NL sociaal ondernemers een traject aan waarin je wordt ondersteund bij de voorbereiding op het behalen van de Code.

In twee middagen en avonden ga je aan de slag met onderwerpen als Theory of Change, stakeholderbetrokkenheid, transparantie, financieel beleid en het borgen van sociale impact. De workshop vindt plaats op woensdag 22 mei en woensdag 12 juni van 15.00 – 21.30 uur bij ROZ, in Ondernemerscentrum H164, Enschedesestraat 164 in Hengelo. Wil je ook deelnemen? Aanmelden kan via: sociaalondernemen@rozgroep.nl.

Waarom is de Code Sociale Ondernemingen interessant?
In Twente wordt door veertien gemeenten op een vernieuwende manier samengewerkt op het vlak van SROI (Social Return On Investment). Zo kan vanaf nu de rekening voor inkoop bij deelnemers van de Code Sociale Ondernemingen tot 100 procent opgevoerd worden! Bedrijven met een opdracht of aanbesteding van één van de veertien Twentse gemeenten die hierbij een SROI verplichting hebben, worden met deze regeling gestimuleerd om in te kopen bij een sociale onderneming.

Meer over de Code
De Code Sociale Ondernemingen omvat 5 principes, die samen laten zien waar sociaal ondernemen voor staat. Elk van de 5 principes wordt in de Code gevolgd door een praktische uitwerking. Als sociaal ondernemer kun je ervoor kiezen die principes – en daarmee de Code – te onderschrijven. Doorsta je vervolgens ook de beoordeling door een Review Board, dan wordt jouw sociale onderneming opgenomen in het Register Sociale Ondernemingen.

De Code Sociale Ondernemingen creëert herkenbaarheid en vertrouwen. Als jouw onderneming is opgenomen in het Register, dan kan iedereen – van consument tot overheid en van medewerker tot investeerder – zien dat het, tot diep in de vezels van de bedrijfsvoering, gaat om een sociale onderneming.